Sla navigatie over

Deskundigheidsbevordering voor georganiseerde (belangen)groepen

Workshop 'Geldzorgen....zorgen voor geld'

 

 

Iedere vrijwilligersorganisatie, vereniging of stichting krijgt er steeds vaker mee te maken:  te weinig geld. Daarbij krimpen subsidies en stijgen de (vaste) kosten. Contributies kun je niet onbeperkt verhogen. Kortom: de rek lijkt er soms helemaal uit. Maar plannen en activiteiten kunnen nog steeds uitgevoerd worden door het zoeken naar middelen systematisch aan te pakken. Een goede interne organisatie daarbij is zeer belangrijk.

In deze workshop worden de beste kansen op een rijtje gezet: begroten ‘zonder’ geld, hulp van fondsen, sponsoring, nieuwe vormen van donateurschap, evenementen met garantstellingen, financiële acties en inspelen op het speerpuntenbeleid van overheden. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een werkboek met checklists en stappenplannen.

 

De workshopleider is Jan Klumper. Jan heeft zijn sporen meer dan verdiend op dit vlak. Kijk voor meer informatie op zijn website  www.bureaujanklumper.nl

 

De workshop wordt vier keer gegeven. U kunt kiezen uit de volgende tijden en locaties:

Dinsdag 25 maart van 14.00 tot 16.30 uur: Nijland

Dinsdag 25 maart van 19.30 tot 22.00 uur: Drachten

Donderdag 3 april van 14.00 tot 16.30 uur: Dokkum

Donderdag 3 april van 19.30 tot 22.00 uur: Franeker

 

De kosten voor deze workshop zijn 20 euro per persoon  (incl. koffie/thee en werkboek).

U kunt zich aanmelden voor 17 maart  via e-mailadres: workshop@partoer.nl 

 

Graag willen wij de volgende gegevens bij uw aanmelding ontvangen:

Organisatienaam*

Aantal personen* 

Naam/namen,

Adres (factuur),

Telefoonnummer, mailadres,

Graag de 1e en 2e keus van locatie en tijd vermelden.

 *Indien van toepassing.

 

De workshop wordt georganiseerd door Doarpswurk en Partoer in samenwerking met de  Friese Vrijwilligerscentrales, Sport Fryslân en Keunstwurk.

 

Neem voor meer informatie contact op met:

Partoer, Els Bultsma  058-2348500  of  Doarpswurk, Lysbeth Andela  0566-625010

Cursus 'Inzicht in autisme'

Iemand in uw gezin, of uzelf heeft (een vermoeden van) een ASS: Autisme Spectrum Stoornis. U heeft een kleinzoon en/of kleindochter met een ASS? U werkt met personen, kinderen-volwassenen met een ASS. Geïnteresseerd in autisme? U wilt meer leren over autisme? In deze cursus worden door de cursusleider, Frans Coolen, alle kenmerken nog eens op een rijtje gezet. Door veel gebruik te maken van filmfragmenten en voorbeelden uit de praktijk wordt er voor gezorgd dat het een levendige presentatie is. Aan bod komen vragen zoals; Wat houdt autisme precies in? Met welke problemen hebben mensen met autisme te maken? Wat betekent dit voor de omgeving? Hoe kan ik hier invloed op hebben en in ondersteunen? In deze cursus wordt behandeld wat autisme nou precies is en wat voor problemen er daardoor ontstaan bij de persoon met autisme en hun omgeving.
Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Heeft u interesse in de cursus: “Inzicht in autisme”?

De cursus wordt 10 april gegeven in Bredeschool De Drait, Flevo 190, 9204 TJ Drachten. Wilt u deze cursus volgen?

U kunt zich hier nu al voor aanmelden via http://www.intoautisme.nl/events/event/drachten-10-04-2014-inzicht-in-autisme

 

Inhoudelijke informatie zoals: de kosten, tijd van de cursus vindt u in de meegestuurde poster en op www.intoautisme.nl 

 

Kunt u op deze datum niet deelnemen aan deze cursus, maar u heeft wel belangstelling?

Op www.intoautisme.nl vindt u een overzicht van locaties van het cursusaanbod.

 

Het is ook mogelijk, dat Frans Coolen de cursus binnen uw bedrijf, organisatie, school en/of instelling  komt geven. Als u daar belangstelling voor heeft, kunt u contact opnemen met Frans Coolen, email: frans.coolen@intoautisme.nl of telefonisch: 06-10894956. Voor uitgebreide informatie kunt u zijn website: www.intoautisme.nl bezoeken.

Social media

Elke woensdag van 12:00 tot 12.45 uur geeft Neuromarketeer Edwin Hollander van Idefix communicatie een gratis training social media in Jip en Janneketaal. Het is een brede training die begint bij de basis met een introductie, voordelen en overzicht van de 3 belangrijkste instrumenten; Twitter, Facebook en Linkedin.

Tijdens deze online training behandelen we:
- Introductie Sociale Media
- Uitleg instrumenten
- Social Media in de praktijk
- Do’s en Don’ts instrumenten

Er is elke woensdag plaats voor 25 deelnemers. Kijk voor meer informatie over de training en Idefix op www.idefix.nl en schrijf je snel in voor de training.

Op deze pagina's vindt u ons aanbod van cursussen en themabijeenkomsten. 

Presenteren

Als vertegenwoordiger van een (cliënten)raad/belangenorganisatie krijgt u regelmatig de gelegenheid om iets te vertellen over uw organisatie, de belangen en problemen waar uw achterban tegen aan loopt of andere onderwerpen. Misschien is u gevraagd een advies over een belangrijk thema te presenteren voor een groep mensen. De indruk die deze presentatie achterlaat is soms heel belangrijk zijn. Het gaat vaak niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop de presentatie gehouden wordt. Dan gaat het zowel over de opbouw als over de non-verbale communicatie. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld: de gebaren, gezichtsuitdrukking, stemgebruik, woordkeus en het gebruik van audiovisuele middelen (zoals flap-over, powerpoint). Op deze dag leert u hoe u verschillende presentatietechnieken kunt inzetten om een groep te kunnen boeien.

 

Doelgroep: georganiseerde (belangen-) groepen

Uitvoering. Zorgbelang-Drenthe of: A.Helder ( Helder Advies)

Aanmelding via Zorgbelang Fryslân.tel. 058 2159 222.

Nieuw in de CliŽntenraad

U heeft zich vol enthousiasme aangemeld voor de cliëntenraad. Wat nu? Het is een complexe en uitdagende taak om namens de cliënten van de instelling de directie te adviseren. Deze cursus van een dag biedt u een introductie op het cliëntenraadswerk. Na een korte inleiding van de trainer over de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), gaan we met praktische opdrachten en oefeningen aan de slag. Daarbij gaan we in op vragen als:

- Uit welke stappen bestaat een goed adviestraject?

- Hoe bepaalt u als cliëntenraad uw positie naar de achterban en directie?

- Welke kwaliteiten kunt u inzetten in het cliëntenraadswerk?

 

Doelgroep: georganiseerde (belangen-) groepen

Uitv. Stavoor  T (0516) 543 838 Bakkeveen

CliŽntenparticipatie

Cliëntenparticipatie is een breed begrip; veel facetten vallen eronder. De cursus richt zich met name op de achterban/leden van verenigingen. Immers, vaak weten bestuurders onvoldoende wat er leeft bij de niet actieve leden van een vereniging. Anderzijds richt de cursus zich op het beïnvloeden van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het gaat daarbij om de legitimiteit van de opvattingen van de patiëntenverenigingen. Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen je eigen privé mening naar voren brengt, maar de opvatting van een groot aantal leden of een groot aantal patiënten?

 

Doelgroep: georganiseerde (belangen-) groepen
Uitvoering PGO-support

Workshop PR

Hoe kan je als kleine vereniging aandacht vestigen op je bestaan. Tijdens het Fries Patiënten Congres in november 2010 heeft Dr. Karel Jan Alsem hier aandacht aan besteed. Door middel van verschillende voorbeelden werd u meegenomen langs de weg van theorie in de marketing. Tijdens deze workshop is videomateriaal opgenomen (Link: Film). Daarnaast kunt u het verslag Presentatie PR+ downloaden dat daar verder op in gaat.

 

Uitvoering : Zorgbelang Fryslân

voor meer info. Edwin Hollander tel. 058 2159 222

Workshop nieuwe media

Social Media, Twitter, Face-book, een greep uit digitale contactmogelijkheden; hoe kunt u ze gebruiken ten behoeve van de leden van uw vereniging?  Tijdens de resonance-bijeenkomsten in het voorjaar van 2010 werd een gebrek aan kennis van deze contact-media uitgesproken.

Om u een duidelijk beeld te kunnen geven van wat Facebook, Hyves, Twitter en LinkedIn zijn verwijs ik u door naar het verslag Presentatie PR+. De bijlage van dit verslag gaat hier uitgebreid op in.

 

Doelgroep: georganiseerde (belangen-) groepen

uitvoering Zorgbelang Fryslân , datum nog niet bekend

voor meer info. Edwin Hollander tel. 058 2159 222

Waar staat je raad; trainingsdag en/of checklist.

Er is een checklist ontwikkeld voor Wmo-raden om het eigen functioneren te evalueren en te bespreken, de checklist is ontwikkeld door Movisie. MOVISIE kan eventueel ook meedenken over een verdieping van de evaluatie en biedt in dat kader een trainingsdag met ondersteuning. De checklist vindt u onder aan de pagina.

 

Workshop; werkplan maken

Een werkplan of een communicatieplan is niets anders dan het vastleggen van wat je gaat doen de komende jaren of het komende jaar. In een plan staat waarom je iets doet, wat je wilt bereiken, wie het doet en hoe je de plannen gaat evalueren.

De opbouw en systematiek van een werkplan of communicatieplan is in wezen gelijk.

De workshop bestaat in ieder geval uit een inleiding op het maken van een werkplan of communicatieplan; welke elementen zitten er in, wat zijn vaste elementen en welke zijn wisselend.

 

Doelgroep: georganiseerde (belangen-) groepen,

Uitvoering: Helder Advies

Informatie en aanmelding: Zorgbelang Fryslân tel. 058 215 92 22.

Workshop; 'bespreekbaar maken van eenzaamheid'

"Eenzaamheid is van ons allemaal" maar het is een taboe om er over te spreken. Dat kan het gevoel van eenzaamheid enorm vergroten.

 

Partoer CMO Fryslân heeft telefonische hulpdienst Sensoor Fryslân gevraagd om een workshop te ontwikkelen voor professionals en kadervrijwilligers over het bespreekbaar maken van het onderwerp eenzaamheid met cliënten/bezoekers/gasten.

 

Bij de telefonische hulpdienst Sensoor komt eenzaamheid als grootste probleem naar voren. Er worden jaarlijks ca. 12.000 gesprekken in Fryslân gevoerd. In 33% daarvan is het ontbreken van een sociaal netwerk de aanleiding om te bellen.

 

Wilt u deze workshop in uw instelling aanbieden of gezamenlijk in uw regio organiseren, dan is dat mogelijk. U kunt in beide gevallen contact opnemen met trainer/coach Riemke de Roo van Sensoor Fryslân, 058-2120343.

Onderhandelen en belangenbehartiging

Er is een duidelijke parallel met patiëntenverenigingen en de kleinere bedrijven die het FNV ondersteunt. Ook daar heeft men de uitdaging om met beperkte middelen te streven naar een zo goed mogelijke onderhandelingsuitkomst. Ina von Pickartz begint met een originele voorstelronde, naam, vereniging en het aantal leden komen aan bod. Een belangrijke voorwaarde voor onderhandelen is het immers kennen van de gesprekspartner... Geen contract zonder contact!

 

Het beeld dat men heeft van onderhandelen verstoort de verwachting van de uitkomst. Het is essentieel om te realiseren dat beide partijen een belang hebben bij de onderhandeling. Daarnaast heeft men vaak meer ervaring in onderhandelen dan men denkt. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van een vakantiebestemming voor het gezin, de één wil rust en de ander een actieve vakantie... er is dus overeenstemming dat beide partijen op vakantie willen (het gemeenschappelijk belang).

 

Door in de periode rondom een onderhandeling stil te staan bij onderstaande aspecten zal deze beter verlopen. De zes tips voor onderhandelen van Ina von Pickartz:

 1. Leg contact: Het gezegde "geen contract zonder contact" omschrijft het duidelijk. Probeer je te verdiepen / interesseren in de persoon van de tegenpartij. Vandaar ook de kennismakingsronde vooraf aan deze sessie. Wie is je tegenpartij, wat doet deze en wat houdt hem/haar bezig. Probeer iets meer te weten te komen over je gesprekspartner.
 2. Kijk positief naar jezelf én naar je gesprekspartner. Ina geeft een onderliggende theorie over dit fenomeen. Als je negatief naar je jezelf kijkt, bijvoorbeeld "wij zijn maar een kleine partij", maakt dat jezelf hulpeloos. Als je positief naar jezelf kijkt en negatief naar de ander kan dat je hooghartig doen overkomen (dit creëert afstand). Onthoud: beide positief!
 3. Sluit een coalitie. Probeer overeenkomsten te zoeken en benadruk die in het gesprek. Bij het uitzoeken van de vakantie kun je benadrukken dat zowel jij als je partner op vakantie willen. Probeer uit te vinden waar je het over eens bent, ook al lijkt het voor de hand liggend. Overeenkomsten verbinden partijen en versoepelen de onderhandelingen.
 4. Bepaal je inzet en doel. Wat wil je nu echt bereiken en wat kun je gebruiken als wisselgeld? Wat willen je leden of diegenen die je vertegenwoordigd? Laat niet direct het achterste van je tong zien. Maar overvraag ook niet (door extreem te beginnen) want dat werkt averechts in de onderhandeling. Wees realistisch, maar houd marge voor onderhandeling.
 5. Kies je eigen stijl. Een stevige onderhandelaar die de tegenpartij met harde woorden en ruige gebaren "over de tafel sleept" is geen superonderhandeling! De meest ideale onderhandelingsstijl is diegene die het beste bij jou past. Dit kan (een combinatie) zijn vechterig, coöperatief, vermijdend of explorerend. Blijf bij jezelf is het devies.
 6. Evalueer. Om beter te worden in onderhandelen is evalueren belangrijk. Heb je de vooraf gestelde doelen behaald? Ben je tevreden met het resultaat en is de tegenpartij tevreden denkje? Het hoeft niet heel formeel, het kan ook gewoon mondeling met een collega. Maar het wordt nu wel duidelijk of dat wat je gedaan hebt ook daadwerkelijk werkt.

 

Citaat Nicolaas Beets over onderhandelen "Een slimme streek helpt slechts voor ene maal, wat springstok is geweest wordt hinderpaal".  

Zichtbaarheid van patiŽntenverenigingen

Ritsko van Vliet begint zijn presentatie met de aansprekende titel "Van zaklantaarn naar Vuurtoren, over zichtbaarheid 2.0". Ritsko heeft veel ervaring opgebouwd met sport- en zorgorganisaties, die worstelen met de zichtbaarheid richting mogelijke afnemers en partners. De hele presentatie is een achtbaan van mogelijkheden op het gebied van zichtbaarheid met lage kosten / inspanningen. Hij sluit zijn presentatie samenvattend af met "hou het vuur warm, wees consistent en durf te delen".

 

De titel spreekt natuurlijk boekdelen, "zorgen dat men bij jou komt in plaats van te zoeken naar contact. Het begrip 2.0 betekend dat je interactief bezig bent. Dus niet alleen vertellen of luisteren, maar écht in interactie met je doelgroep. Een goed startpunt is het oefenen van de pitch, dat is toch vaak de eerste indruk. Zorg dat je binnen een minuut enthousiast en met een voorbeeld kan vertellen wie je bent, wat je doet en waarom dit van belang is voor de wereld", aldus Ritsko.

 

De achtbaan aan mogelijkheden voor meer zichtbaarheid van uw vereniging wordt hieronder per sheet beschreven. Uiteraard kunt u de presentatie opvragen bij ons secretariaat, info@zorgbelang-fryslan.nl, de beschrijving hieronder is overigens erg volledig hoor! We raden aan om niet alles tegelijk te proberen. Begin eens bij één aspect en vraag om een reactie van uw doelgroep of achterban wat zij ervan vinden. Heeft u gelijk een aanknopingspunt voor interactief contact!

 • Structureer een groep.
  Begin bij een boegbeeld voor in de media, iemand die zich goed kan presenteren (dat hoeft immers niet iemand uit uw eigen bestuur te zijn). Hoe klein je ook bent, je kan altijd een adviesgroep of raad van advies hebben (denk aan notarissen of directeurs die af en toe geraadpleegd kunnen worden bij moeilijke beslissingen). Sta ook eens stil bij een comité van aanbevelingen, vooraanstaande mensen die hun naam verbinden aan uw vereniging zonder daar actief aan deel te nemen (vaak is dat al voldoende, want daarmee laat u zien dat er belangrijke personen achter uw initiatief en/of vereniging staan).
 • Creëer je verhaal.
  Formuleer een boodschap en maak het onderwerp tastbaar door voorbeelden te noemen. Bijvoorbeeld "stel je eens voor dat je dochter te horen krijgt dat ..., wat vindt je daarvan?". Zorg wel dat je boodschap altijd hetzelfde is, want een boodschap die consistent wordt verteld blijft beter hangen. Of vertaal het probleem naar een context in de regio. Op de radio of tv zijn altijd de mensen die erin slagen het probleem lokaal te maken, "de buurman in de rolstoel op de hoek van de hoofdstraat in Bolsward". Een sprekend voorbeeld van Ritsko "je draait een plant in de vensterbank toch ook met de beste kant naar het raam, zodat voorbijgangers dat kunnen zien". Dit kun je ook doen met het presenteren van je vereniging in de media, benadruk het positieve en kleur de waarheid.
 • Bouw en benut je podia.
  Dit kan offline, dus vrij traditioneel door langer of korter te spreken bij bijeenkomsten. Als bezoeker aan een themadag kun je aandacht voor jezelf of je vereniging vragen. Door bijvoorbeeld tijdens de vragenronde jezelf voor te stellen, je boodschap te vertellen en te reageren op de stelling. Tips: wees stellend, persoonlijk, actueel en interactief en geef concrete voorbeelden. En niet te vergeten online, via social media als twitter, hyves of verschillende fora of door te reageren op een weblog. Vertel ook hier geen prietpraat en houd vast aan die vooraf gestelde boodschap, verrijkt met ervaringen en voorbeelden. Kijk bijvoorbeeld eens op http://www.deeljezorg.nl/ een goed startpunt voor contact met lotgenoten.
 • Verwerk de reacties
  Een grote valkuil is om na contact met de doelgroep tijdens een evenement, bijeenkomst of andere vorm van interactie terug te vallen in de dagelijkse werkzaamheden. Het verwerken van die opgedane contacten wordt daardoor vaak vergeten. Tijdens het verwerken kunt u stil staan bij bondgenoten met een gezamenlijk doel, het kweken van ambassadeurs en het in kaart brengen van (voor u belangrijke) netwerken om deze structureel te onderhouden.

 

Meer informatie over zichtbaarheid kunt u vinden op internet door te zoeken op Calimero-marketing, Karin Romme / Storytelling en Ina vandewijer. Over delen http://www.lifehacking.nl/ en ‘7 days of inspiration'. Als lidorganisatie kunt terecht met vragen over zichtbaarheid bij onze communicatieadviseur, Edwin Hollander. Hij maakt graag een afspraak om, onder het genot van een bakje koffie, te brainstormen over het vergroten van de zichtbaarheid van uw vereniging.

Monitoring Wmo-beleid

PP-presentatie ZBGelderland: monitoring beleid

Vrijwilligersmanagement

PP-presentatie van Movisie: vrijwilligersmanagement (23 mei 2011)