Sla navigatie over

Zorgbelang Fryslân Duim

De gastvrijheid van Hof en Hiem, het huisartsenhospitaal in Drachten en de hyperbare wondverzorging van het St. Antoniusziekenhuis zijn de de voorgangers van de winnaar van de Duim 2014. Wie die winnaar is bepaalt u, door te stemmen op één van de onderstaande vier nominaties (drie zijn reeds bekend, de vierde volgt op zeer korte termijn!).

 

U kunt nu alvast stemmen als u zeker weet waar uw stem naar toe moet. Over enkele dagen wordt de informatie over de genomineerden nog uitgebreid met korte filmpjes.

 

Hieronder vindt u de informatie over de genomineerden en het stembiljet vindt u hier.

Feedbackgesprekken Jeugdhulp Friesland

logo jeugdhulp

Luisteren naar je cliënt. Dat levert zoveel op! Hoe hebben zij de geboden zorg ervaren? Wat ging goed? Wat kan beter? Niet via vragenlijstjes maar door met kinderen, jongeren en hun ouders in gesprek te gaan.  

 

Sinds 2013 organiseert Jeugdhulp Friesland feedbackgesprekken. We zijn in gesprek gegaan met de ouders van onze jonge cliënten die naar de Medisch Orthopedagogische Dagbehandeling gaan en met jongeren die in een leefgroep verblijven. Cliënten kunnen vrijuit spreken. Er zijn geen hulpverleners bij aanwezig.

 

Wij zijn erg geïnteresseerd naar de mening van onze cliënten. Met hun opmerkingen kunnen wij onze hulpverlening verbeteren. Wij willen ze betrekken bij onze hulp. En willen het echte verhaal horen en begrijpen. Wij redeneren soms ver van de dagelijkse realiteit die een cliënt bij ons doormaakt. Daardoor kunnen we soms beslissingen maken die niet meteen in het voordeel van de cliënt zijn.

 

De uitkomsten van de feedbackgesprekken worden besproken. En waar mogelijk wordt het beleid aangepast. Maar vaak zijn het ook hele praktische verbeterpunten die snel doorgevoerd  kunnen worden. Zo hebben jongeren bijvoorbeeld gevraagd of de organisatie rekening kan houden met de leeftijd van stagiaires op de groepen. En hebben ouders gevraagd om onze begeleiding bij het zoeken van een school na de dagbehandeling.

 

Naast de exit-vragenlijst die door cliënten wordt ingevuld, de P-toets, een vragenlijst die door onze pleegouders wordt ingevuld, de Cliëntenraad en de Pleegouderraad, is met het voeren van feedbackgesprekken een instrument toegevoegd om te luisteren naar het kind, de jongere en zijn ouders. Want iedereen heeft een verhaal. En dat verhaal moet gehoord worden! We kunnen dit verhaal pas begrijpen, als we zonder vooroordelen naar elkaar luisteren. Dan zien we iemand pas echt. En dat is de basis voor goede hulp.

Het Phoniro thuiszorgslot van het Hulpmiddelencentrum

logo hmc

Met een smartphone de deur van een woning openen? Dat is mogelijk dankzij het Phoniro Deurtoegangssysteem! Een gebruiksvriendelijk innovatief product waarbij de veiligheid van cliënten centraal staat. Stem op HMC!

 

HMC heeft een innovatief product in de markt gezet voor cliënten en hun thuiszorgorganisatie. Het betreft het Phoniro Deurtoegangssysteem. Een veilig systeem waarmee de thuiszorgmedewerker met een app op de smartphone de deur van de woning van de cliënt opent. De cliënt hoeft de stoel dus niet uit om de deur te openen!

 

Onzichtbaar aan de buitenkant van de woning

Het Phoniro slot zit aan de binnenkant van de woning. Je ziet dus buiten niet dat er iemand woont die hulpbehoevend is. Veel cliënten die thuiszorg hebben, hebben nu aan de buitenkant van hun woning een sleutelkluisje. Dat kluisje waar een sleutel in zit, heb je met dit Phoniro deurtoegangssysteem niet meer nodig. Met het oog op inbraak en veiligheid een prettig gevoel.

 

Gemak voor thuiszorgmedewerkers

De thuiszorgmedewerkers hebben veel cliënten die de deur zelf niet open kunnen doen bijv. omdat ze ziek of gevallen zijn. Ook kan er sprake zijn van een alarmoproep bij mensen die personenalarmering gebruiken waarbij de thuiszorg de achterwacht verzorgt. Voor de thuiszorgmedewerkers is dit Phoniro Deurtoegangssysteem prettig in gebruik. Het werkt sneller en het gebruik van een smarthphone werkt prettiger dan bijv. het sleutelkluisje.

 

Uiteraard is het systeem grondig beveiligd. Elke medewerker heeft zijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen. De verbinding tussen het slot en de mobiele telefoon is versleuteld. Het systeem registreert altijd wie er binnen is geweest. In geval een medewerker een smartphone verliest kun je eenvoudig op afstand de telefoon blokkeren.

Zorg en leefbaarheid van Idesta Zorggroep

logo idesta

Wij zijn Idesta Zorggroep en investeren energie in Soarch foar mins en omjouwing. Onder het motto van “zo lang mogelijk thuis of zo thuis mogelijk” biedt Idesta een aanbod van wonen, zorg en welzijn. Idesta stelt de relatie tussen bewoners, cliënt, familie, omgeving en zorgverleners centraal.

 

Medewerkers van Idesta kennen de omgeving, omwonenden en de cliënten goed omdat zij wonen in het eigen dorp of wijk. Hierdoor weten zij goed wat er gebeurd in het dorp (of wijk) en kunnen zij inspelen op vragen en behoeften van bewoners als het gaat om zorg maar ook de leefomgeving.

 

Ons streven is dat bewoners zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Als een verblijf thuis niet meer mogelijk is willen wij een verblijf aanbieden in het “Doarpshiem” waarin het zo thuis mogelijk is, binnen de eigen vertrouwde gemeenschap

 

Doarpshiem:

24 uurs zorg. Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, biedt Idesta de mogelijkheid om te gaan wonen in het Doarpshiem in eigen vertrouwde omgeving. Als voorbeeld kan worden gegeven het Doarpshiem in Stiens en binnenkort Hallum.

     

Dagbesteding

Idesta biedt dagbesteding aan ouderen met problemen zoals: eenzaamheid, passiviteit, overbelasting partner etc. Naast geïndiceerde dagbesteding kunnen ook ouderen deelnemen die geen indicatie hebben.

     

Thuiszorg

In de directe omgeving gaat Idesta vanuit het Doarpshiem thuiszorg verlenen.

 

Buurthulp en buurtparticipatie

Idesta biedt extra zorg/diensten als u tijdelijk niet in staat bent om deze zelf te verrichten. Samen met anderen uit het dorp of wijk gaan wij dit realiseren, dit in samenspraak en overleg met inwoners van het dorp of wijk.

 

Dorpsvoorzieningen

Waar steeds meer voorzieningen verdwijnen uit dorpen en kleine kernen wil Idesta vraag en aanbod bij elkaar brengen. In samenspraak met inwoners wil Idesta kijken naar : welke voorzieningen zijn er? Aan welke voorzieningen is behoefte?. Te denken valt aan gelduitgiftepunten, kleinschalige bibliotheek, kinderopvang en buurtwinkel. Als concreet voorbeeld kan worden aangegeven het starten met kinderopvang in Holwerd en het starten van een Lytste Bieb in Holwerd en Hallum.

 

Kortom Idesta staat voor Zorg, Wonen, Welzijn en leefbaarheid in eigen dorp. Kijk voor meer informatie op www.idesta.nl

fier

logo fier

De Fier Summerschool brengt vrijwilligers en meiden uit de opvang van Fier samen. Doordat vrijwilligers zelf kunnen aangeven wat voor workshop ze willen geven, blijven we heel dicht bij de kracht en kennis van mensen zelf.

 

Dit heeft in 2014 gezorgd voor een erg variërend en leerzaam programma, waarmee we ontdekten dat ook niet voor de hand liggende workshops erg in de smaak vielen, zoals een Excel-cursus. De meiden en vrijwilligers nemen een kijkje in elkaars wereld en leren van elkaar.

 

Van sollicitatietraining tot massagetechnieken, alles is voorbij gekomen. We kijken nu al uit naar de Fier Summerschool 2015!