Heb je een vraag, klacht of wil je je verhaal over de jeugdhulp kwijt? De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon van het Adviespunt Zorgbelang bieden  advies en ondersteuning. Ze zijn er voor cliënten van de sociale teams, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis en de diverse jeugdhulporganisaties in Friesland.  

Bij een cliëntvertrouwenspersoon kun je terecht voor: 

 • een luisterend oor; 
 • informatie over geboden jeugdhulp, rechten en klachtmogelijkheden; 
 • advies over hoe je zelf met de instelling of hulpverlener tot een oplossing kunt komen;  
 • ondersteuning bij een (officiële) klacht-, bezwaar of geschilprocedure. 

Zorgbelang Fryslân voert sinds jaar en dag de wettelijke functie cliëntvertrouwenspersoon jeugdhulp binnen de provincie Fryslân uit.   

Voor ouders/verzorgers: 

Bent u ouder/verzorger heeft u vragen, klachten of wilt u uw verhaal kwijt over de (jeugd)hulp waarmee u te maken heeft? Voor het eerste contact kunt u via het landelijk nummer van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) 088 555 1000 terecht. Voor de aanmelding kunt u een e-mail naar info@akj.nl sturen of het contactformulier via www.akj.nl/contact invullen. Heeft u verdere ondersteuning nodig, wordt u door het AKJ doorgezet naar de cliëntvertrouwenspersonen van Zorgbelang Fryslân waarna deze contact met u opnemen. 

Pleegkinderen of een jeugdige die thuis woont maar wel hulp van een Friese jeugdhulpinstelling ontvangt: 

Ben je een pleegkind of een jeugdige die thuis woont maar wel hulp van een Friese jeugdhulpinstelling ontvangt en heb je vragen, klachten of wil je jouw verhaal kwijt over de (jeugd)hulp?  

 • Je kunt dan bellen met 088 555 1000. Dit is het landelijk nummer van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).  
 • Je kunt een e-mail naar info@akj.nl sturen of het contactformulier via www.akj.nl/contact invullen.  
 • Ook kun je met hen chatten via www.akj.nl. 
 • Wil je liever met een cliëntvertrouwenspersoon afspreken of als je verdere ondersteuning nodig hebt, wordt je door het AKJ doorgezet naar de cliëntvertrouwenspersonen van Zorgbelang Fryslân waarna deze contact met jou opnemen. 

Jongeren die binnen een jeugdhulpinstelling wonen of dagbehandeling krijgen: 

Jeugdigen die binnen een jeugdhulpinstelling wonen of dagbehandeling krijgen, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersonen van Zorgbelang Fryslân. De contactgegevens van jullie cliëntvertrouwenspersoon is aanwezig op de groep. De cliëntvertrouwenspersoon bezoekt deze groepen structureel.  

Het gaat om de volgende groepen: 

 • Naschoolse dagbehandeling Jeugdhulp Friesland en Reik; 
 • Leef- en behandelgroepen Jeugdhulp Friesland (incl. Behandelcentrum Woodbrookers), Reik en Fier; 
 • Zelfstandigheidstrainingsgroepen Jeugdhulp Friesland, Reik en Fier; 
 • Gezinshuizen Jeugdhulp Friesland, Reik en Driestroom.