"Ik ben op zoek naar een andere woonvorm. Kan iemand mij daarbij helpen? De OCO WLZ kan u ondersteunen in het zoeken naar een andere woonplek."

"Ik wil graag de zorg voor mijn kind anders zien en wil daarover in gesprek met de manager, maar durf dat niet alleen. De OCO WLZ kan aanschuiven bij het gesprek."

"Ik wil graag een ophoging van mijn indicatie, want ik heb meer zorg nodig. Hier moet ik een zorgplan voor schrijven. Kan iemand mij helpen? Ja, de OCO WLZ kan u helpen bij het maken van een zorgplan."

Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u ondersteuning nodig bij het regelen van uw zorg of bij het maken van nieuwe afspraken hierover? Dan bent u bij ons aan het juiste adres: (0900) 243 81 81

Ondersteuning

Vanuit de Wet langdurige zorg heeft u recht op onafhankelijke ondersteuning bij vragen over uw zorg. Onze cliëntondersteuner ondersteunt u zodat u zelf in staat bent om de zorg te organiseren die in uw situatie het beste bij u past. U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor:

  • informatie en advies over het zorgaanbod in uw omgeving, de manier waarop de zorgaanbieders uw zorg kunnen bieden, eventuele wachtlijsten of over uw rechten als cliënt.
  • ondersteuning bij het invullen van uw persoonlijk plan
  • hulp bij het opstellen van een zorgplan
  • het vinden van een passende zorgaanbieder
  • de onafhankelijk cliëntondersteuner kan met u naar de verschillende mogelijkheden kijken en u stimuleren om uw eigen wensen/eisen helder te krijgen zodat u een gewogen keuze voor een passende zorgaanbieder kunt maken.
  • bemiddeling wanneer u het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag.

Onze cliëntondersteuner werkt vanuit de regio. Dat betekent dat wij alle informatie hebben over de (zorg)mogelijkheden in uw omgeving. U kunt hierbij denken aan het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod. In onze ondersteuning staat uw belang centraal, we werken onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Onze dienstverlening is gratis, u betaalt alleen de lokale belkosten wanneer u contact met ons opneemt.