Sla navigatie over

Zorgbelang Fryslân Duim

De Zorgbelang Fryslân Duim 2013 is dit jaar gewonnen door de

 

Hyperbare kamer van de stichting Antonius Hypercare


De Duim 2013 is vrijdag 1 november uitgereikt door Steven Hofenk, lid van de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar en Anke Huizenga, bestuurder van ZuidOostZorg en winnaar van de Duim in 2012, op het jaarlijkse Fries Zorgcongres van Zorgbelang Fryslân in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.

 

De Duim is de prijs die het Friese publiek geeft aan een initiatief in de zorg. Voorop staat dat het initiatief de zorg daadwerkelijk verbetert en de patiënt centraal stelt. Dit jaar waren acht initiatieven genomineerd. Vanaf juli kon het publiek stemmen via de website van Zorgbelang. Dit jaar is er in totaal 2703 keer gestemd, op de hyperbare kamer werd 1003 keer gestemd en dat komt neer op 37% van het totaal.

Die top 3 bestond verder uit:

·        Cornelia Hoeve, Hof en Hiem

een kleinschalige woonvorm voor demente ouderen, met veel aandacht voor activering door middel van zintuiglijke prikkels

·        Mijn digitale poli, Ziekenhuis Tjongerschans

geen folders meer van de arts, maar een persoonlijke site met informatie op maat over uw situatie en behandeling

 

Vorig jaar hebben meer dan 2280 mensen gestemd en heeft Het Huisartsenhospitaal van ZuidOostZorg de Zorgbelang Fryslân Duim 2012 ontvangen van de Commissaris van de Koningin in Fryslân de heer J. Jorritsma. 

 


Genomineerden Zorgbelang Fryslân Duim 2013

Hieronder vindt u de 8 genomineerden voor de Zorgbelang Fryslân Duim 2013:

Hyperbare kamer, Stichting Antonius Hypercare

logo st. Antonius Hypercare

Antonius Hypercare is een zelfstandig behandelcentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen met hyperbare zuurstof. Het centrum is in augustus 2012 gestart en boekt goede resultaten. Bij de behandeling krijgt de patiënt 100% zuurstof toegediend. Het effect van de behandeling is dat er veel meer zuurstof door de bloedsomloop kan worden opgenomen en vervoerd wordt naar de plaatsen waar nodig. Hierdoor komt o.a. de wondgenezing tot stand en kunnen chronische ziekten bestreden worden. Gedacht kan hierbij worden aan niet genezende wonden bij suikerziekte, bestralingsschade, decompressieziekte, open been, chronische botontsteking en dergelijke. www.hypercare.nl

Cornelia Hoeve, Hof en Hiem

De Cornelia Hoeve biedt royale leefruimte aan twaalf mensen met dementie. In de visie van kleinschalig en sociaal groepswonen die aan deze woonzorgboerderij ten grondslag ligt, speelt verbondenheid met familie, vrienden en andere naasten een belangrijke rol. Enerzijds worden zij betrokken bij de dagelijkse zorg. Anderzijds worden zij aangemoedigd tot een gevoel van vrijheid om zich naar eigen inzicht terug te trekken in de privacy van de kamer van de bewoner, zoals in een ‘normale’ thuissituatie. Bij de herinrichting van de woonzorgboerderij in Eesterga is ingespeeld op het verminderde zicht en gehoor van veel bewoners. Allerhande zintuiglijke prikkels spelen een stimulerende rol; smaak, tast, emotie, geur, geluiden. De woonbegeleiders doen recht aan de persoonlijke levenssfeer van de bewoners. De woonzorgboerderij is in principe van de bewoners; de woonbegeleiders zijn als het ware op bezoek. Die filosofie van respect voor privacy, eigendom en leefstijl past uitstekend in de algemene visie op gastvrijheidzorg van Zorggroep Hof en Hiem. De praktijk bewijst dat deze formule van kleinschalig wonen perfect de behoefte van deze bewonersgroep vervult: vertrouwdheid, geborgenheid en veiligheid. Alle zorg wordt bekostigd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De bewoners hoeven dus geen eigen bijdrage te betalen. www.hofenhiem.nl

Mijn digitale poli, Ziekenhuis Tjongerschans

Geen folders meer van uw arts, maar een persoonlijke site met informatie op maat over uw situatie en behandeling. Sinds twee jaar werkt ziekenhuis Tjongerschans met Mijndigipoli bekkenbodem. Vrouwen bekijken de beelden en lezen thuis alles rustig na, alleen of samen met hun partner of kinderen. Zij gebruiken de e-mail om aan de eigen arts en verpleegkundige vragen te stellen. Vanwege het succes wordt deze formule nu uitgewerkt voor veel meer poli’s en ziekenhuizen.  Kijk voor een indruk op: www.mijndigipoli.com en vergeet niet de demopatiënt te bezoeken.

Behandeling van huidkanker thuis, Ziekenhuis Tjongerschans

Patiënten met een basaalcelcarcinoom (vorm van huidkanker) kunnen sinds kort hun aandoening thuis behandelen: een opplakbaar lampje wordt op het te behandelen huiddeel geplakt. Dit komt in de plaats van een urenlange behandeling in het ziekenhuis. Bij de zogenaamde ‘fotodynamische therapie’ worden de kwaadaardige huidcellen extreem gevoelig voor zichtbaar licht gemaakt door middel van een crème. Vervolgens worden deze belicht, waardoor ze afsterven. Na enkele weken worden ze door het lichaam vervangen door nieuwe, gezonde huidcellen. Op deze manier hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis te reizen, en kan hij in zijn eigen omgeving de therapie uitvoeren. www.tjongerschans.nl

De Droompot, Heldoorn Ruedisulj Architecten bna

Ouderen kunnen met de Droompot langer in hun vertrouwde woonomgeving blijven wonen. De Droompot is een mobiele herbruikbare minibadkamer en is zodanig ingericht dat er voldoende ruimte is om te bewegen, ook voor rolstoelgebruikers. Deze minibadkamer kan in de slaap- of woonkamer worden opgebouwd en indien nodig weer afgebroken worden. De Droompot biedt dé oplossing voor het probleem hoe ouderen in de komende jaren zorg moeten krijgen en langer thuis kunnen blijven wonen. Daarbij verlengt de Droompot de levensduur van een gebouw en is op die manier een goed voorbeeld van duurzaam omgaan met gebouwen in de zorg.

M.A.T.T.I.E., Tjallingahiem

Met M.A.T.T.I.E. kunnen jongeren met een licht verstandelijke beperking zich beter voorbereiden op de soms ingewikkelde maatschappij. Onderdeel van de methodiek is een app met een virtuele vriend die in uiteenlopende situaties terecht komt en de jongere om advies vraagt. De  virtuele vriend legt in een filmpje op de smartphone zijn dilemma voor en vraagt “Wat zou jij doen in deze situatie?”. De keuzes die de jongeren maken, worden naderhand  met hen besproken. M.A.T.T.I.E is een project van de NHL Hogeschool en Tjallingahiem.  www.tjallingahiem.nl

Samenwerking tussen cliënt, familie en medewerkers, Noorderbreedte

Samenwerkingsrelatie tussen cliënt, familie/naastbetrokkenen en medewerkers, Noorderbreedte. Stelt u zich voor: uw moeder kan niet langer thuis wonen en moet naar een zorgcentrum. Dan wilt u toch ook dat zij goede zorg krijgt en het naar haar zin heeft? U wilt erover meepraten wat het beste voor uw moeder is, u kent haar immers goed. 
Noorderbreedte zet zich in voor een goede samenwerking tussen de professionals van Noorderbreedte, en de familie/naastbetrokkenen van de cliënt. Dat klinkt logisch, maar in (ouderen)zorgland is dat nog niet zo gebruikelijk. Middels projecten en gesprekken met cliënten en hun familie en naastbetrokkenen zet Noorderbreedte goede stappen. 
Met uw stem ondersteunt u het belang om deze samenwerking verder vorm te geven! www.noorderbreedte.eu

Serious Gaming, NHL

Een van de grootste maatschappelijke uitdagingen is burgers langer gezond en vitaal te houden. Preventie is daarbij de komende jaren het toverwoord en serious gaming kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het lectoraat ‘iHuman ‌‌│ Welzijn Zorg Digitaal’ van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden ontwikkelt in dit kader onder meer een serious game: een digitaal spel met een coachingsprogramma dat gericht is op gezond blijven en het meedoen in de samenleving. In het kader van valpreventie is het spel Hebi Hebi ontwikkeld. Het is een spel dat de spierkracht in de benen vergroot en zo een hulpmiddel om op een leuke manier goed voor jezelf te blijven zorgen, ook op hoge leeftijd. Omrop Fryslan maakte eerder een item over dit spel in de testfase. www.nhl.nl