Er wonen ruim 11.000 mensen in Friesland met dementie, 70% van hen woont gewoon in hun eigen huis. Dementie is een volksziekte die door de vergrijzing de komende jaren steeds meer zal voorkomen. In 2040 is dit aantal al verdubbeld naar 22.000 mensen.Verdere verbetering van de kwaliteit van dementiezorg staat bij Zorgebelang Fryslân hoog in het vaandel. Zo is Zorgbelang Fryslân in 2016 betrokken geweest bij twee belangrijke activiteiten rondom dementie. In de eerste plaats als mede-organisator van twee zogenoemde Dementietafels. Dit zijn bijeenkomsten voor direct betrokkenen en zorgprofessionals over de specifieke problematiek van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

 In het najaar van 2017 heeft een meldactie plaatsgevonden waarbij is gevraagd naar de ervaringen met casemanagers dementie. De resultaten zullen binnenkort op deze website gepubliceerd worden.

 

Symposium casemanagement

Lees alles over het symposium Casemanagement Dementie van 16 januari

Dementietafels

Meer informatie over de bijeenkomsten Dementietafel in 2016