Op 14 september is in de Strategische Adviesraad een eerste analyse gemaakt. Met behulp van een scenarioanalysemodel is vastgesteld dat vele ontwikkelingen in de samenleving voorspelbaar zijn, zoals de vergijzing. Wat we ook zeker weten is dat techniek en digitale communicatie een steeds grotere rol zullen spelen. We weten echter niet of alle mogelijkheden ook toegankelijk voor iedereen zijn, en of bijvoorbeeld ouderen alle mogelijkheden ook zullen gebruiken.

Een tweede belangrijke onzekerheid is de ontwikkeling van de samenleving. We hebben een periode van individualisering achter de rug, maar signaleren nu ook de roep om meer solidariteit en tegengaan van de tweedeling in de samenleving. Het is onduidelijk hoe zich dit zal ontwikkelen. In het project zullen daarom in deze onzekerheidsgebieden nader worden onderzocht.

Hierbij zullen twee assen op elkaar worden geplaatst:

  • de as: veel – weinig/ veel gebruik technologie;
  • de as: veel – weinig solidariteit / collectiviteit.

In de komende twee maanden zullen vier focusgroepen zich over deze vraag buigen en zullen de contouren van de scenario’s worden opgesteld.

 

22 maart 2018

Hart & Vaatcafé in Heerenveen

22 maart 2018

Hart & Vaatcafé

Laat een reactie achter