Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten in Fryslân verantwoordelijk voor enkele nieuwe doelgroepen. Groepen van mensen die voorheen AWBZ begeleiding ontvingen of beschermd woonden. Cliënten die zij voor die datum niet (goed) kenden.

Samen met de Wmo-cliëntenraden wil het programma Aandacht voor Iedereen (AvI) gemeenten adviseren over deze ’nieuwe’ doelgroepen om het nieuwe Wmo beleid te kunnen vormgeven. Het programma AvI ondersteunt de belangen- clientengroepen en Wmo-raden in dit proces. 

Dat doen we door de Wmo-raden regelmatig bij elkaar te roepen om hen te informeren over landelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn we ook met Wmo-raden in gesprek over de veranderende vraag die gemeenten na de decentralisaties stellen aan inspraakorganen. Waar mogelijk werken we samen met gemeenten en cliëntvertegenwoordigers bij het opnieuw vormgeven van burger- en cliëntenparticipatie.

Het Programma Avi wordt uitgevoerd in alle provincies en is veelal gekoppeld aan een Zorgbelangorganisatie. Het programma wordt in opdracht van het Ministerie uitgevoerd en wordt gedragen door 10 landelijke belangen- en gehandicaptenorganisaties waaronder Zorgbelang, Ieder(in) en NPCF.