Welkom autokrene burger

Conclusies en aanbevelingen onderzoeksprogramma eerste fase Seker en Sûn
19 juli 2018 

Conclusies een aanbevelingen naar aanleiding van onderzoeksprogramma Seker en Sûn eerste fase afgerond 

In dit rapport wordt ondermeer de 'autokrene burger' geïntroduceerd.  En worden de conclusies uit het scenario-onderzoek, de literatuurstudie en de burgerraadpleging kort samengevat. Daarna volgen de belangrijkste bevindingen die duidelijk maken dat een grotere maatschappelijke transformatie nodig is. De arbeidsmarkt maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

 

Seker en Sûn is hét samenwerkingsproject waar kennis over zorg en welzijn binnen de provincie Fryslân samenkomt. Burgers, patiëntenverenigingen, zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen, overheden, verzekeraars, MKB en andere belanghebbenden werken hier samen aan invulling van de beste zorg voor de sterk stijgende en veranderende zorgvraag in 2030.