Verslag Congres Seker en Sûn

Congres van Seker en Sûn op 22 juni 2018 
Van der Valk hotel in Leeuwarden: van 12.30 tot 17.00 uur

Hoe ziet Friesland er in 2030 uit? 

Op vrijdag 22 juni 2018 organiseerden wij een congres waarin wij onze resultaten presenteren over deze vraag. En waarin we discussieerden over belangrijke onderwerpen zoals mienskip, arbeidsmarkt, technologie, zorgvisie etc. Die gaan ons allemaal aan. Nu al! Want samen gaan we voor de beste zorg in 2030.

Congresfoto

Update 19 juli: Onderzoeksprogramma Seker en Sûn eerste fase afgerond 

Inmiddels is de het onderzoeksprogramma eerste fase afgerond en verwerkt in een rapport. In dit rapport worden eerst de conclusies uit het scenario-onderzoek, de literatuurstudie en de burgerraadpleging kort samengevat. Daarna volgen de belangrijkste bevindingen die duidelijk maken dat een grotere maatschappelijke transformatie nodig is. De arbeidsmarkt maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit. Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.