Coronaherdenkingsdag

Dag van bezinning is ook dag van verbinding

Tijdens de nationale coronaherdenkingsdag is het Adviespunt van Zorgbelang Fryslân extra bemenst. Deze dag van bezinning is ook een dag om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Burgers kunnen met het Adviespunt bellen om hun verhaal te doen. Bij vragen of klachten over de zorg helpt de cliëntondersteuner door informatie en advies te geven. Het Adviespunt is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur via 085 4 832 432.

Op 6 oktober is de nationale coronaherdenkingsdag. Een dag van bezinning. Die de mogelijkheid biedt om stil te staan bij de mensen die we verloren hebben aan het virus. Maar ook ander verdriet.

Fries corona-signaalpunt

Vanaf dinsdag 31 maart kunnen inwoners van Fryslân bij een speciaal opgestart Corona-signaalpunt hun specifieke ervaringen rondom zorg in de coronaperiode kwijt. Ook als zij juist een goed voorbeeld hebben van aangepaste zorg en dienstverlening vanwege corona, kunnen ze dit melden.

Analyse en conclusies zijn samengevat in 2 rapportages en een presentatie. Deze zijn gedeeld met lidorganisaties en samenwerkingspartners van Zorgbelang Fryslân. Op basis van de signalen zijn er gesprekken gevoerd met diverse zorgorganisaties om deze signalen te bespreken en met elkaar te zoeken naar praktische oplossingen. De inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd ontvangt hiervan regelmatig updates. Zo heeft Zorgbelang onlangs bij de inspectie, in een online webinar, informatie gepresenteerd over de burgerparticipatie in de coronatijd. Door middel van workshops zijn ook best practices gedeeld met het Expertteam Corona Friesland. Bestuurder en managers uit de zorg deden hieraan mee.

Telefooncirkels tegen eenzaamheid

Daarnaast is Zorgbelang Fryslân een telefooncirkel gestart. Friese burgers die daar behoefte aan hadden hebben ruim anderhalve maand met elkaar gebeld om onder meer met elkaar te praten over hun ervaringen tijdens de corona-lockdown.

Agenda:

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.