Dementietafel header

Op 22 september vond voor de eerste keer de Dementietafel plaats in Friesland. Een Dementietafel is een plek voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. In een ongedwongen en gezellige sfeer gaan zij met elkaar in gesprek over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. In Friesland gebeurde dat in Drachten, in Brede School De Drait. Ruim 30 mensen deden mee. De reacties zijn positief. “Het is erg fijn om ervaringen van en met familie te delen. We hebben veel inspiratie opgedaan en handvatten gekregen.”

En dat is ook de bedoeling van de Dementietafel: dat mensen ongestoord hun ervaringen kunnen delen met lotgenoten. Maar ook dat verwanten en hulpverleners kunnen leren van elkaars verhalen en vragen. Vragen waar geen antwoord op te vinden is, kunnen worden gesignaleerd en nader worden onderzocht.

Dementie bij verstandelijk beperkten

Henk Jan Oudenampsen van zorgorganisatie Maeykehiem, begeleidt alle aanwezigen op een aangename en deskundige manier door de avond. Het thema ‘mensen met een verstandelijke beperking en dementie’ wordt ingeleid met de film ‘De mensen van Reinaerde – methode Urlings’. Deze film laat verschillende stadia van dementie zien waarin Marga zich bevindt, verspreid over een periode van twee jaar. Marga heeft een verstandelijke beperking en dementie. De film laat ook zien hoe de begeleiders met Marga omgaan vanuit de methode Urlings.

Roelie Fopma, gedragsdeskundige van zorgorganisatie Talant, vertelt vervolgens het een en ander over dementie in het algemeen en in het bijzonder bij mensen met een verstandelijke beperking. Bij de laatste groep komt dementie steeds vaker voor en vaak ook al op relatief jonge leeftijd. Vooral bij mensen met Downsyndroom en bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking. De diagnose dementie is bij hen echter weer moeilijk te diagnosticeren. Want komen bepaalde gedragingen nu door de beperking of door dementie?