"Ik heb altijd het haar van mijn moeder altijd gedaan. Nu ze in het verpleeghuis woont, wil ik dat graag blijven doen".

"Een mooi idee, maar er is niemand meer in mijn tante heeft verder niemand meer."

"Als ik met mijn vader ga wandelen, kan ik prima nog iemand meenemen bij de wandeling."

"Waar moet ik de tijd vandaan halen? Ik heb een fulltime baan en een gezin!"

Steeds meer zorginstellingen maken beleid op de vraag hoe familie, vrienden, kennissen en buren betrokken kunnen blijven bij het wonen en leven van iemand in een zorginstelling, de zogenoemde informele zorg. Zorgbelang vindt het belangrijk dat zorginstellingen duidelijk maken wat zij van de omgeving van de client verwachten en hoeveel ruimte de familie en anderen krijgen voor informele zorg. Tegelijk hebben de clienten en hun omgeving hun eigen wensen wat die betrokkenheid betreft, maar ook hun grenzen. 

Wij brengen daarom bewoners en hun omgeving in gesprek met de zorgverleners. Dat kan op verschillende manieren:

  • familieavonden
  • klantarena's
  • klankbordgroepen
  • focusgroepen
  • workshop

Met de verschillende werkvormen willen we aansluiten bij wat het beste past bij de betreffende locatie.

Op dit moment wordt hieraan gewerkt op verschillende locaties van Hof & Hiem, De Strouwe, en Alliade (Talant en Ouderenpsychiatrie Friesland).