Sinds 2015 voert Zorgbelang de collectieve belangenbehartiging uit in opdracht van de 24 Friese Gemeenten. Hiermee wordt ervaringskennis opgehaald, die wordt vertaald naar gemeentelijk beleid.

Denktank
Naast jongerenraden hebben familieraden, cliëntenraden en pleegouders zitting in de Denktank jeugd. De Denktank vertegenwoordigd bijna elke doelgroep in de sector jeugd en zoekt altijd naar verbinding en samenwerking met gemeenten en zorginstellingen om te komen tot kwaliteitsverbeteringen door te leren van ervaringen van cliënten. Daarnaast geeft ze input en aanwijzingen waar het gaat om zaken die direct de cliënt aangaan zoals bejegening, privacy maar ook grotere thema's zoals toegankelijkheid en informatievoorziening.

Meld je aan!
Voor de Denktank jeugd zijn we altijd op zoek naar vertegenwoordigers van cliëntengroepen. Ben je actief in een jongerenraad, familieraad, pleegouderraad of kan je wat betekenen voor onze Denktank neem dan contact op met Henriëtte Bleumink.

Interessante links:

Magazine Belangstelling Jeugd
Toetsingsinstrument zorginkoop jeugd

Informatie of aanmelden Denktank

Sandra Lousma
Projectmedewerker vanuit Zorgbelang Fryslân
085 4832 433
lousma@zorgbelang-fryslan.nl

pexels-photo-173285