dsc-1067

Het casemanagement dementie in Fryslân staat voor een belangrijke nieuwe stap. De coöperatie TinZ wordt opgeheven en per 1 januari 2017 wordt het casemanagement vanuit meerdere zorgaanbieders aangeboden. Alzheimer Nederland (afd. Friesland) en Zorgbelang vinden het belangrijk dat passende zorg en aandacht voor de cliënt en diens omgeving gegarandeerd blijft. Daarom vond op 16 januari 2017 in de Lawei in Drachten een mini-symposium plaats over casemanagement dementie.

Het doel van de bijeenkomst is te komen tot afspraken over het monitoren van de kwaliteit van het casemanagement dementie, actieve beïnvloeding vanuit cliëntperspectief en in gesprek te gaan over de aanbevelingen die het klantenpanel van TinZ eind 2016 heeft gedaan.