Verslag Netwerkbijeenkomst op 14 juni 2018

Op 14 juni werd de Netwerkbijeenkomst Lidorganisaties gehouden in Heerenveen. 

Verslag Netwerkbijeenkomst lidorganisaties 14 juni 2018

Tijdens de vorige bijeenkomst met de lidorganisaties is aangegeven dat, vanwege het wegvallen van de basissubsidie, Zorgbelang Fryslân de themabijeenkomsten niet meer volledig kan organiseren. De lidorganisaties willen wel graag blijven netwerken, van elkaar leren en contact met elkaar onderhouden. We hebben bedacht dat we, met het doorgeven van een groot geel potlood, symbolisch de volgende lidorganisatie de volgende netwerkbijeenkomst laten organiseren.

Voor de eerste keer is het potlood aangenomen door Loek Punt, voorzitter Stichting Alzheimer regio Friesland. Hij neemt de anderen mee binnen zijn Stichting en geeft ze een kijkje in de keuken. Van de start tot de opzet en uitvoering van de Alzheimercafé's, landelijke onderzoeken en acties.

 

Acties zoals twee verschillende (alzheimer) sokken, een digitale check Heb ik dementie?  en mensen bewust maken hoe je om gaat met iemand die je verward aanspreekt.

Alzheimercafé's die nuttig en noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld ervaringen te delen, maar ook voor mantelzorgers om ontlast te worden.

Vanuit verschillende Friese gemeenten krijgen ze subsidie, maar dit gaat niet voor alle gemeenten op. Sommigen hebben een integraalbeleid en bekijken het niet per ziektebeeld.

Loek Punt roept de lidorganisaties op tot het meer gezamenlijk optrekken in projecten en acties met de vraag:

Wat zouden we kunnen doen om onze samenleving positiever om te laten gaan met en meer begrip te tonen voor mensen met een aandoening die hun belemmert in deelname aan het dagelijkse maatschappelijke gebeuren, de dingen van de dag...?

De Osif is het daarmee eens. Ze willen graag meer aandacht besteden aan het onderwerp, met name omdat ze merken dat het vaak veel emoties los maakt bij de mantelzorgers.

Jan Walrecht voorzitter van de Osif neemt het stokje over van Stichting Alzheimer en gaat de eerstvolgende bijeenkomst organiseren op 1 november 2018 van 14 tot 16 uurbij Zorgbelang Fryslân.

Voortaan ook een uitnodiging ontvangen?  
Alle Friese lidorganisaties ontvangen via de nieuwsbrief een uitnodiging. Ontvangt uw Friese lidorganisatie nog geen uitnodiging, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan gelijk ook de uitnodiging voor deze bijeenkomst: