De Coöperatie Amaryllis, werkgever van de sociale wijkteams in de gemeente Leeuwarden, heeft Zorgbelang Fryslân opdracht gegeven een cliëntervaringsonderzoek onder bezoekers en cliënten van de sociale wijkteams uit te voeren. Het onderzoek wordt in samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ uitgevoerd.

Doel is om inzicht te krijgen in hoe bewoners die kort of langdurig in contact staan met de sociale wijkteams de werkwijze en dienstverlening ervaren. De Coöperatie Amaryllis onderzoekt of dit voldoende aansluit bij de behoeften en wensen van de bewoners die op enig moment in hun leven hulp en ondersteuning nodig hebben. De uitkomsten van het onderzoek maken onderdeel uit van een meerjarig onderzoeksprogramma.

Cliënten worden door hun sociaal werker benaderd of via ZorgfocuZ. Daarnaast liggen er vragenlijsten bij de balies van de verschillende wijkteams klaar voor bewoners die eenmalig of af en toe contact hebben met het wijkteam. Gegevens uit het onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt en zijn nooit herleidbaar naar cliënten of bewoners.

Om meer en beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van zorggebruikers is Zorgbelang Fryslân daarnaast een initiatief gestart voor een klantenpanel. Dit panel bestaat uit inwoners die contact hebben gehad met de wijkteams en gebruik maken van zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Meer informatie over de sociale wijkteams in de gemeente Leeuwarden vindt u op www.amaryllisleeuwarden.nl/algemenebrochure