In opdracht van Zorgbelang Fryslân zijn negen mensen in een open interview gevraagd naar hun ervaringen met de indicatie en levering van zorg. Aan alle geïnterviewden is gevraagd wat de positieve en wat de negatieve ervaringen zijn met de nieuwe wetgeving. De Friesland Zorgverzekeraar heeft het onderzoek gefinancierd. Het onderzoek is uitgevoerd door Zorgbelang Fryslân.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn:

  1. De mate van tevredenheid met de indicatie en de bereidheid om bezwaarschriften in te dienen hangt samen met de deskundigheid, de ervaring en het inlevingsvermogen van de indicatieadviseur.
  2. Indicaties afgegeven door de wijkverpleegkundige die de zorg ook levert vinden de geïnterviewden prettig: ze voelen zich gehoord en gezien.
  3. Er wordt niet gebruik gemaakt van de indicaties van andere indicatie-adviseurs die verschillende wetten indiceren waardoor er lacunes ontstaan dan wel overlap in de indicatie.

Voor meer resultaten, onze aanbevelingen en een weergave van de interviews, kunt u het rapport downloaden.