Rondom ons groeit de zorgvraag. Tegelijk hebben we een flink tekort aan zorgpersoneel. Dit maakt dat de kwaliteit en houdbaarheid van zorg en welzijn onder druk staat. Dit raakt ons allemaal. Oplossingen hiervoor liggen niet alleen op het gebied van professionele zorg en ondersteuning, maar vraagt iets van ons allemaal. En het vraagt om anders kijken naar gezondheid. Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Op woensdag 11 mei nodigt de bestuurstafel bestuurstafel Seker en Sûn Friese burgers, professionals en bestuurders uit voor een gesprek over deze uitdagingen en oplossingsrichtingen.

De bijeenkomst vindt plaats in Leeuwarden (Stationskwartier, Snekertrekweg 1) van 9:30 tot 16:15 uur.

Wat gaan we doen? Allereerst wordt u bijgepraat over actuele ontwikkelingen landelijk en in onze provincie. Hiervoor zijn diverse sprekers uit Fryslân uitgenodigd en geeft de Raad voor de Volksgezondheid, in de persoon van Marleen Kraaij-Dirkzwager, haar visie op de uitdagingen op het gebied van gezondheid, ziekte en zorg die er op ons afkomen. Maar nog belangrijker, wij gaan in gesprek met elkaar over de problemen en uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Hiervoor organiseren we 14 thematafels met uiteenlopende onderwerpen.

We streven naar een evenredige verdeling tussen bestuurders, beleidsmakers, professionals uit zorg en welzijn en betrokken burgers. Indien er te veel aanmeldingen zijn vanuit een specifieke groep dan verdelen we de plekken per groep op volgorde van aanmelding. U ontvangt uiterlijk 1 mei een bevestiging van uw deelname.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor deelname. Er is plek voor 200 deelnemers. Meld u dus snel aan want vol is vol.