Oproep: hoe denken inwoners van Zuid West Friesland over acute zorg?

Uitnodiging aan gebruikers van acute zorg
om mee te denken over acute zorg op 9, 16, 17 of 24 oktober 2018
in de bibliotheek van Sneek 

Acutezorg
pexels-photo-1243364
IMG_7411
shutterstock_512768734
hospital-840135_1280

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op acute zorg bij de huisartsenposten en de spoedeisende hulp afdelingen in de ziekenhuizen. Ook wordt het drukker bij huisartsen overdag, ambulancediensten en crisisdiensten van de geestelijke gezondheidszorg.

Dit komt onder meer omdat mensen die voorheen werden opgenomen in een psychiatrische instelling of een verzorging/verpleeghuis nu langer thuis wonen met hulp aan huis. Ook neemt de gemiddelde leeftijd van de burgers toe waardoor de kans op een acute hulpvraag toeneemt. Denk aan een gebroken heup en aandoeningen zoals beroerte, hartstilstand, alzheimer.

Doordat alle acute zorg groeit, is het noodzakelijk eens nader onder de loep te nemen hoe deze georganiseerd is.

Zorgbelang Fryslân organiseert in oktober vier bijeenkomsten in Zuid West Friesland over acute zorg. Hierbij gaan wij uit van de vraag: Hoe denken inwoners uit deze regio over de organisatie van acute zorg tot 2025.

 1. Dinsdag 9 oktober 2018 van 19.00 tot 20.30 uur:
  hoe ervaren kinderen en jongeren acute zorg?
  Lees meer over deze bijeenkomst

 2. Dinsdag 16 oktober 2018 van 19.00 tot 20.30 uur:
  hoe ervaren mensen met een psychiatrische aandoening acute zorg? Lees meer over deze bijeenkomst

 3. Woensdag 17 oktober 2018 van 14.30 tot 16.00 uur:
  hoe ervaren ouderen acute zorg?
  Lees meer over deze bijeenkomst

 4. Woensdag 24 oktober 2018 van 14.30 tot 16.00 uur:
  hoe wordt specifieke actie zorg ervaren zoals acute hup bij ongevallen, hartinfarct en brandwonden?
  Lees meer over deze bijeenkomst


Locatie
De bijeenkomsten worden gehouden in de Bibliotheek van Sneek. Het adres is: Wijde Noorderhorne 1 in Sneek.

Eindverslag bijeenkomsten
Het eindverslag van deze bijeenkomsten wordt gebruikt bij de vormgeving van acute zorg in Zuid West Friesland door Zorgverzekeraar De Friesland en alle andere betrokkenen.

Wilt u meedenken over acute zorg? 
Dat waarderen wij zeer. Stuur een mail naar: info@zorgbelang-fryslan.nl o.v.v. Acute zorg Zuid-West Friesland en geef aan aan welke van de vier bijeenkomsten u wilt deelnemen.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door:

Logo dfz

Vooruitlopend op dit onderzoek is op 31 juli 2018 een documentenstudie gepresenteerd genaamd 'Kwaliteitsnormen voor spoedzorg in Friesland'. Klik op de afbeelding van het rapport om het rapport te downloaden.