Op 15 maart vindt bij Zorgbelang Fryslân een bijeenkomst plaats voor (vertegenwoordigers van) de lidorganisaties van de verenging Zorgbelang.

Vanuit Zorgbelang Fryslân hebben wij, als kennis- en expertisecentrum, uw signalen, ervaringen en advies nodig om vanuit cliëntperspectief een stem te hebben richting beleidsmakers en zorgorganisaties. Zo kunnen we samen bouwen en met elkaar werken we aan betere zorg!

De netwerkbijeenkomst is op 15 maart aanstaande aan de K.R. Poststraat 70-72 in Heerenveen.

De uitnodigingen hiervoor zijn verstuurd aan de besturen van de lidorganisties. Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op via: info@zorgbelang-fryslan.nl.