Zorgbelang Fryslân brengt de wensen, behoeften en ervaringen in kaart van mensen die zorg nodig hebben en gebruiken. Door altijd vanuit het cliëntperspectief te werken, weet Zorgbelang ook een onafhankelijke positie tegenover opdrachtgevers (zorginstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars) te bewaren. 

Het contact met patiënten en cliënten werd altijd gegarandeerd door de lidorganisaties van de vereniging Zorgbelang Fryslân. Nu het provinciaal basissubsidie is weggevallen, zijn er geen financiele middelen meer om activiteiten, gericht op die achterban, te organiseren. Toch wil Zorgbelang haar uiterste best doen om het contact met de lidorganisaties en hun leden warm te houden.

Dat is echter niet een opdracht voor Zorgbelang alleen, maar ook van de lidorganisaties. Het is een gezamenlijk belang. 

Daarom willen we graag samen met bestuurders en leden van onze lidorganisaties in gesprek over manieren waarop we de samenwerking kunnen vasthouden en uitbreiden. Dat doen we met een themabijeenkomst op donderdag 20 juli, van 14.00 tot 16.30u, bij Zorgbelang aan de Thialfweg 43 in Heerenveen. Aanmelden kan via info@zorgbelang-fryslan.nl.

Bent u niet in de gelegenheid te komen, dan kunt u toch een bijdrage leveren door enkele vragen hierover te beantwoorden. U vindt die vragen hier.