Zorgbelang heeft een nieuw nummer van het magazine BelangStelling gepubliceerd. Zoals altijd heeft ook dit nummer een specifiek thema. Dit keer is gekozen voor Jeugd.

De jeugdzorg is sinds jaar en dag een belangrijk onderwerp voor Zorgbelang Fryslân. Het themanummer geeft een overzicht van projecten en activiteiten waarbij Zorgbelang betrokken is, zoals de Denktank en een nieuw Toetsingsinstrument voor de zorginkoop jeugd. Daarnaast komen professionals als Lex van Dongen van Wellzo en Anke van Dijke van Fier! aan het woord. 

Verder vertellen Lisanne Feenstra en Theresa Visser wat hen beweegt om ook op het vlak van medezeggenschap en participatie actief bij de jeugdzorg betrokken te zijn.

Het magazine is hier als PDF bestand te downloaden. Een gedrukt exemplaar is aan te vragen via info@zorgbelang-fryslan.nl

Foto: In het magazine een interview met Douwe van Oosten, voorzitter van de Pleegouderraad