Zorgbelang Fryslân heeft het bericht ontvangen van de voorgenomen fusie van De Friesland Zorgverzekeraar met FBTO Zorg en Zilveren Kruis. Zorgbelang Fryslân kent De Friesland in de samenwerking als een partij met oog voor het patiëntenperspectief in het zoeken naar verbetering van de kwaliteit van zorg.
In onze regio zijn bereikbaarheid en spreiding van zorg, substitutie, ziekenhuiszorg, inkoop en ouderenzorg belangrijke thema’s voor de inwoners van Fryslân. Met meerdere partijen – waaronder De Friesland – werken we samen, onder meer op het vlak van vitaliteit. Hierin wil Fryslân voorop lopen. Zorgconsumenten/inwoners willen hierin een duidelijke stem hebben en niet vergeten worden in een efficiencyslag.
 
De consequenties van de fusie voor de regionale samenwerking en inzet zijn Zorgbelang (nog) niet duidelijk, maar wij nemen aan dat één en  ander is ingezet om de betaalbaarheid van de zorg te garanderen. Dit hangt overigens ook weer samen met de spreiding en bereikbaarheid van de zorg.
De aanleiding voor deze fusie heeft financieel/economische achtergronden. Over het nut en de noodzaak van de fusie kan Zorgbelang geen uitspraak doen.
 
De zorg is in de afgelopen decennia in toenemende mate op regionaal niveau georganiseerd (waarbij de regio Friesland samenvalt met de provinciegrenzen). Friese patiënten zoeken voorzieningen over het algemeen in de provincie zelf, de ziekenhuiszorg is op regionaal niveau georganiseerd en specifieke problemen (bijvoorbeeld huisartsentekorten) vragen om een regionale aanpak. Kwaliteit, bereikbaarheid en spreiding van zorgvoorzieningen met inbreng van inwoners in deze regio staan voor ons boven aan onze prioriteitenlijst.
 
Om dit te kunnen realiseren hebben wij er begrip voor dat gekeken wordt naar betaalbaarheid en efficiency. Dat kan in onze opinie bereikt worden met een verzekeraar die de blik op de regio gericht heeft voor wat betreft spreiding en bereikbaarheid, die samenwerkingsgericht is en met betrokken partijen korte lijnen heeft.
 
Zorgbelang vindt dat nodig om zorg innovatief aan te kunnen bieden en voorop te lopen met de vitaliteitsagenda en een goede toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen realiseren.
Wij zien dat ook als een stukje van de Friese cultuur waarvan we hopen dat die in de nieuwe setting bij Achmea/Zilveren Kruis, geïncorporeerd zal worden.