Adviespunt Zorgbelang is één van de partijen met wie staatssecretaris van Rijn (VWS) nog dit jaar gaat onderzoeken hoe onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg (Wlz) meer bekendheid krijgt bij cliënten, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Hoewel het aantal verzoeken om ondersteuning in een jaar tijd is verdubbeld, (van 5302 verzoeken in 2015 naar 10.593 in 2017) zijn nog altijd veel mensen niet op de hoogte van het feit dat zij bij een Wlz-indicatie recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning. ‘We hebben een prachtig aanbod, met deskundige ondersteuning’,  vindt Esther de Vrij, directeur van Zorgbelang Fryslân. ‘We staan klaar om nog meer mensen onafhankelijke ondersteuning te bieden en te helpen bij het krijgen van de juiste zorg.’

Staatssecretaris Van Rijn stuurde vorige week een brief aan de Tweede Kamer over onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarin liet hij weten dat uit verschillende onderzoeken naar de stand van zaken (o.a. door VWS, Movisie, Vilans, VNG en Nza) blijkt dat nog lang niet iedereen bekend is met het recht op gratis ondersteuning. Hierdoor blijven kansen liggen om patiënten/cliënten te begeleiden naar zorg die echt bij ze past, of mensen worden niet altijd goed ondersteund bij het maken van hun zorgplan. Naast de onbekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning bleek ook dat er inmiddels zoveel aanbieders van deze vorm van ondersteuning zijn dat cliënten/patiënten, die wel bekend zijn met de ondersteuning, niet goed weten bij wie ze nu voor welke ondersteuning terecht kunnen.

Weg wijzen
Hier wil de staatssecretaris de komende maanden iets aan doen. Hij gaat samen met de zorgkantoren en de aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuners in de Wlz onderzoeken hoe deze ondersteuning meer bekendheid krijgt. Niet alleen bij de mensen die er recht op hebben, maar ook bij hun naasten, mantelzorgers en vrijwilligers. Adviespunt Zorgbelang is een van de aanbieders. Esther de Vrij: ’We kijken graag samen met alle betrokken partijen hoe we dit wettelijke recht beter bekend kunnen maken. Als we beter gevonden worden, zorgen wij voor goede ondersteuning en maken we mensen wegwijs in de Wlz.'

Link: de onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg (OCO-Wlz) van Zorgbelang Fryslân

Link: landelijke website voor de OCO-Wlz