Het samenwerkingsverband FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden) houdt per 1 januari 2018 op te bestaan, maar de lokale Steunpunten van spreekuurhouders en de cliënten/adviesraden blijven hun werk voortzetten.  

Het was juist de jarenlange inzet van het FSU om overal in de provincie Steunpunten op te richten en om te vermijden dat de Steunpunten financieel afhankelijk zouden worden van het FSU werden ze zelfstandige lokale samenwerkings verbanden met subsidie van hun gemeenten. 

Het lokale werk van FSU gaat gelukkig door met de dagelijkse opvang van burgers, die solidaire hulp willen. De cliënten- en adviesraden gaan door met het aan de kaak stellen van knelpunten en het leveren van voorstellen hoe het beter kan. De activiteiten worden door passende partijen overgenomen.

Overname door Zorgbelang Fryslân
Zorgbelang Fryslân en het Steunpunt de Barones in Heerenveen garanderen per 1 januari 2018 in co-productie de ondersteuning aan de spreekuurhouders en de provinciale uitwisseling. Het maandelijkse spreekuurhoudersoverleg komt elke derde donderdag van de maand bijeen in de vergaderzaal van Zorgbelang in Heerenveen. 
De cliënt- en adviesraden van FSU zijn bezig met het vormen van een provinciale Netwerk organisatie en maken vanuit een eigen positie met Zorgbelang afspraken over ondersteuning .

De telefoon en de e-mails aan FSU komen per 1 januari 2018 automatisch bij Zorgbelang Fryslân terecht.

Continuering overige activiteiten
Het Jongerenteam van FSU wordt ondergebracht bij Humanitas Leeuwarden en verhuist op 20 december 2017 naar de Blokhuispoort. 
De schuldhulpverleners van FSU hebben een plek bij collega vrijwilligersorganisaties gevonden.

Lees hier de speech die FSU-coordinator Nanne de Jong uitsprak tijdens de slotbijeenkomst