Het zorgkantoor zoekt contact met (naasten van) mensen die na november 2016 van het CIZ een Wlz-indicatietoegewezen hebben gekregen of die in aanloop daar naartoe zich oriënteren op hoe verder na die indicatie. Mensen die aan de hand van een paar vragen in een telefonisch interview hun ervaring willen vertellen. 

Voor meer informatie, klik hier, of stuur een e-mail naar Matthijs Sikkes - Van den Berg.