Zorgbelang Fryslân heeft de vereniging als rechstvorm. Lid van de vereniging Zorgbelang kunnen zijn: patiëntenverenigingen, ouderenbonden en organisaties van mensen met een beperking. De directeur/bestuurder geeft leiding aan zowel het bureau als aan de vereniging. Vanuit de lidorganisaties wordt een Raad van Toezicht gekozen. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan deze Raad.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Ankie Beenen, voorzitterAnkie Beenen
  • Meine Hofman, penningmeester (vice-voorzitter)
  • Gretha Slagter
  • SIeneke Goorhuis
  • Wim Sipma
  • Kees Joustra
  • vacature