Friese burgers over acute zorg in Zuidwest-Friesland

De twee organisaties hechten veel waarde aan de mening van de burger over de inrichting van het Friese zorglandschap. Daarom werken ze al jaren samen om de twee werelden van zorgaanbieders en burgers te verbinden.

In 2018 heeft de Friesland Zorgverzekeraar aan Zorgbelang Fryslân gevraagd te onderzoeken hoe Friese burgers denken over acute zorg. Zorgaanbieders kunnen met de resultaten hun voordeel doen in de nabije toekomst. In de zorg zijn veel ontwikkelingen gaande, zoals concentratie van bepaalde zorg om de kwaliteit op peil te houden, maar ook om arbeidskrapte in de zorg het hoofd te kunnen bieden. Zorg moet voor iedereen goed en toegankelijk blijven.

De trekker van dit rapport, Harriët Hollander, vertelde over het onderzoeksproces van Zorgbelang Fryslân: “We vroegen ervaringsverhalen van Friese burgers. Hiervoor heeft het onderzoeksteam circa veertig burgers gesproken. Interessante uitkomsten zijn onder andere het willen introduceren van één centraal nummer voor alle spoedvragen, intensievere samenwerking ketenpartners acute zorg en Friese burgers willen meedenken bij de implementatie van de nieuwe kwaliteitsnormen in de acute zorg in Zuidwest-Friesland. Die ervaringsverhalen zijn vervolgens gekoppeld aan de normdoelen van kwaliteitskader Spoedzorgketen. Om zo verschillende individuele ervaringen te bundelen en te vertalen naar handvatten voor verbetering van de acute zorg.” Het Kwaliteitskader gaat over de kwaliteit van de hele spoedzorgketen, vanaf de eerste acute klacht tot uitstroom uit de acute keten.

Volgens directeur/bestuurder van Zorgbelang Fryslân, Esther de Vrij: “Een moment om te markeren. Dit is een mooi overzicht, waarmee we inzichten hebben gekregen in de thema’s en wensen die de Friese burger belangrijk vindt rond acute zorg.” Paul Offringa zegt het rapport met belangstelling te zullen lezen. ‘’Het is goed om bij onze gesprekken met zorgaanbieders rekening te houden met de ervaren kwaliteit en de wensen die burgers hebben. De aanbevelingen op het gebied van samenwerking en de juiste zorg op de juiste plaats passen in de visie die De Friesland heeft op de organisatie van acute zorg. Aan ons de taak om dit samen met de zorgaanbieders te gaan realiseren.”