De mensen die geregeld gebruik maken van de zorg, kennen de zorgsector als geen ander. Daarom betrekken we hen bij ons werk door te vragen naar hun ervaringen, goed en slecht. Met onze onafhankelijke positie, hebben we mogelijkheden om met alle zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten samen te werken. We gebruiken de ervaringen om aan te geven wat de goede voorbeelden zijn die navolging verdienen en waar zich de knelpunten voordoen die om verbetering vragen. Door met de zorgsector verbeterprojecten uit te voeren werkt Zorgbelang aan een goede zorg voor iedereen in Fryslân.

Burgerparticipatie

Jeugdzorg

Cure (gericht op genezing)

Ouderenzorg

Dementiezorg

E-health