De nieuwe visie op zorg en welzijn heeft gevolgen voor burgers en professionals. De benodigde competenties van burgers en professionals worden in deze rapporten in kaart gebracht.Zij weerspiegelen de situatie in zorg en welzijn in 2030.

Download de rapportages:

Competenties van burgers en professionals in 2030 - rapport
Competenties van burgers en professionals in 2030 - tabellen met competenties