Samen beslissen in Friesland

Onderzoek: Shared Decision Making

Bekijk de resultaten van de studie Shared Decision Making. Deze catalogus bevat alle rapporten, trainingen, en videomateriaal met ervaringen van patiënten en specialisten.

Oorsprong en resultaten

Begin 2015 is Zorgbelang Fryslân gestart—gefinancierd door Stichting De Friesland—met een studie in Friesland:

Welk effect heeft Shared Decision Making (SDM) bij een aantal verschillende ziektebeelden op behandelkeuze, zorggebruik, therapietrouw van de patiënt voor de gekozen optie, kwaliteit-van-leven van de patiënt, ervaringen van patiënten en ervaringen van de betrokken artsen?

De studie heeft geleid tot ‘Het Friesland model’ voor Shared Decision Making (SDM) en bestaat uit vier onderdelen:

  1. Toepassen van het gespreksmodel Choice Talk, Option Talk en Decision Talk van Elwyn en collega’s;
  2. Training van medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen in dit gespreksmodel;
  3. Gebruik van educatiemateriaal voor patiënten bij het uitleggen van de behandelopties;
  4. Gebruiken van een herontworpen zorgpad.

Deze documentatie (zie rechterzijde van de pagina) geeft handvatten voor ziekenhuis maatschappen om SDM—oftewel gezamenlijke besluitvorming—te implementeren.

SDM Gespreksmodel

Gebruik het gespreksmodel van Shared Decision Making om het samen beslissen met de patiënt te bevorderen. Vraag een fysiek exemplaar aan of download een digitaal exemplaar van het gespreksmodel.

SDM gespreksmodel drieluik

Ga met ons in gesprek

over SDM of andere zorgthema's

Screenshot 2019 03 28 At 20.02.39

   085 483 2433

Shared Decision Making

download de documentatie

Start

Deelrapporten

Trainingsmateriaal

Memo en geraadpleegde literatuur

Deze uitgave is tot stand gekomen met steun van: