De website van Zorgbelang Fryslân bevat in principe alle informatie die we u kunnen bieden. Voor de nieuwsvoorziening bieden we naast de website echter enkele andere kanalen. 

In de eerste plaats kunt u zich inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. Ongeveer één keer per maand versturen we onze nieuwsbrief met een handvol nieuwsberichten.

Daarnaast maakt Zorgbelang gebruik van social media. De belangrijkste zijn:

Facebook gebruikt we vooral voor aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten en andere activiteiten in de vorm van foto's en video's.

Twitter is onze snelle nieuwsvoorziening. Mededelingen van allerlei soort worden via Twitter verspreid. 

De plek waar we onze video's verzamelen. De meeste video's worden overigens ook op de website geplaatst.

Op LinkedIn plaatsen we nieuws dat met name voor professionals in de zorg van belang kan zijn. Tevens vindt u hier onze vacatures.