In 2017 heeft Zorgbelang aan vertegenwoordigers van cliëntenraden, jongerenraden, familieraden, pleegouderraden en vertegenwoordigers van gemeentelijke adviesraden, gevraagd 'op de stoel van de zorginkopers te gaan zitten' en  jeugdzorginstellingen vragen te stellen over zaken die voor hen belangrijk zijn.

Daarbij valt te denken aan onderwerpen als:

  • regie over de zorg
  • continuïteit van de zorg
  • cliëntgerichte omgeving

Met de uitkomsten daarvan heeft Zorgbelang een toetsingsinstrument ontwikkeld waarmee kwaliteitsaspecten van jeugdzorgorganisaties die belangrijk zijn voor cliënten, gemonitord worden.

Het is voor het eerst dat ervaringsdeskundigen vanuit de Denktank Jeugd en participatieraden gezamenlijk een dergelijk instrument ontwikkelen.

Informatie of vragen 

Sandra Lousma
Projectmedewerker vanuit Zorgbelang Fryslân
085 4 832 433
lousma@zorgbelang-fryslan.nl

pexels-photo-173285