Heeft u de basismodule Werken met Positieve Gezondheid gevolgd en bent u enthousiast over het concept? Zo enthousiast dat u het gedachtegoed van Positieve Gezondheid graag aan anderen wil doorgeven? Dan is de Train-de-Trainer Opleiding Positieve Gezondheid misschien wel iets voor u. Zorgbelang Fryslân organiseert deze tweedaagse opleiding op haar locatie in Heerenveen.

De opleiding is bedoeld voor:

• Zelfstandige trainers
• Trainers bij een trainingsbureau
• Trainers in een (zorg)organisatie

Voorwaarden voor deelname:

• U heeft de basismodule Werken met Positieve Gezondheid gevolgd
• U heeft voldoende trainerservaring om de opleiding succesvol te kunnen volgen. Na uw aanmelding nodigt de trainer u uit voor een intakegesprek waarin dit met u wordt besproken.

Locatie en data

Data: woensdag 12 mei en woensdag 2 juni 2021
Tijd: 9.00 - 16.30 uur
Locatie: Zorgbelang Fryslân, K.R. Poststraat 70-72, 8441 ER Heerenveen
Trainer: Stephan Hermsen

Het opleidingstraject

Het opleidingstraject Train-de-Trainer bestaat uit twee trainingsdagen en een daarop aansluitend traject van intervisie en supervisie. De groep telt maximaal twaalf deelnemers en vindt doorgang bij aanmelding van tenminste acht deelnemers. Tijdens de opleiding leert u verschillende vaardigheden en technieken aan om verbinding met een groep te krijgen en hen zelf de kern van Positieve Gezondheid te laten ervaren. De Train-de-Trainer Opleiding is een grondig traject, waarvoor minimaal zes maanden training, intervisie en supervisie worden gereserveerd.

Gecertificeerd trainer

Na succesvolle afronding van het opleidingstraject bent u gecertificeerd trainer en kunt u zelf trainingen voor de basismodule Positieve Gezondheid verzorgen. Dat kan een mooie nieuwe stap zijn in uw loopbaan en ontwikkeling.

Prijs

De kosten voor de Train-de-Trainer Opleiding Positieve Gezondheid bedragen € 3.490,- (excl. btw), dit is inclusief twee trainingsdagen, zaalhuur, lunch, studiemateriaal, startpakket met trainingsmaterialen, supervisiebegeleiding en certificering.

Aanmelden en informatie

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Pepi Wadman.

e: wadman@zorgbelang-fryslan.nl
m: 06 34 11 33 76

Agenda:

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.