Zorgbelang Fryslân zoekt:

Cliëntondersteuner Jeugdwet/ Wmo/ Wlz

voor 20 - 28 uur per week

Zorgbelang Fryslân zoekt:

Cliëntondersteuner Jeugdwet/ Wmo/ Wlz

voor 20 - 28 uur per week

tot 1 januari 2020

 

Zorgbelang Fryslân zet zich in om de zorg in de provincie te verbeteren. Dat doen wij voor en samen met Friese zorggebruikers. Hun ervaringen met de Friese zorg staan namelijk centraal en vormen de basis voor verbeteringen. Samen met zorgorganisaties en gemeenten kijken wij, vanuit cliëntperspectief, op welke manier zorg beter vormgegeven kan worden.

Ook kunnen zorggebruikers voor individuele ondersteuning bij ons terecht als zij vragen of klachten hebben over de zorg. Daarnaast staan we continu in verbinding met Friese zorgorganisaties, de financiers van de Friese zorg en de ruim 90 patiëntenverenigingen die er in Friesland actief zijn.

Voor dit team individuele ondersteuners zijn wij op zoek naar een collega voor 20 – 28 uur.

Algemeen

Binnen het Adviespunt Zorgbelang werken individueel ondersteuners met ieder een eigen specialisatie. Daarbij gaat het om vertrouwenspersonen voor de Jeugdhulp en cliëntondersteuners Wmo en Wlz. Wij zoeken een aanvullende kracht binnen het team, die het leuk vindt om op de verschillende terreinen cliënten te ondersteunen.

De essentie van de functie is dat je naast de cliënt staat, hem of haar met informatie, advies en voorlichting bijstaat om een hulpvraag te verhelderen. Je werkt onafhankelijk en neemt nooit de regie van de cliënt over. De functie is die van een dienstverlener en geen hulpverlener.

Doel van de functie

Het op verzoek van cliënten verstrekken van informatie en advies over de rechten en de rechtspositie van cliënten in zorg en welzijn. Het ondersteunen bij het formuleren, indienen en de behandeling van klachten en/of het wegnemen van problemen die in het contact tussen hulpverlener en cliënt zijn ontstaan. Zodat de zorg weer doorgang kan vinden. Ook worden problemen van structurele aard gesignaleerd en gecommuniceerd aan instellingen en/of gemeenten.

Taken zijn onder meer:

 • het bieden van een luisterend oor en het geven van advies over hoe de cliënt in eerste  instantie zelf met zijn onvrede/klacht verder kan;
 • het geven van advies en informatie aan cliënten en andere belanghebbenden  over de rechten en de rechtspositie;
 • het voeren van gesprekken met cliënten, hulpverleners en andere medewerkers om de ingebrachte kwesties, knelpunten en problematiek tot een oplossing te brengen;
 • het bewaken van de procedurele afhandeling van eventuele klachten en het begeleiden van het (vervolg)traject naar de klachtencommissie/tuchtcollege;
 • het signaleren van door cliënten ervaren knelpunten;
 • het geven van voorlichting over de functie aan groepen (belanghebbenden, cliëntenraden, medewerkers).
 • het onderhouden van voor de functie noodzakelijke contacten, o.a. met financiers en aanbieders.
 • Houdt cliëntregistratie bij en signaleert op basis van verkregen informatie (structureel) knelpunten in de zorg en zet deze om in voorstellen die leiden tot een verbetering van de kwaliteit van zorg
 • Onderhoudt voor de functie de noodzakelijke in- en externe contacten

Competenties:

 • HBO-opleiding (sociaal juridische dienstverlening of vergelijkbaar);
 • Werken vanuit cliëntperspectief
 • Kennis van (langdurige) / (jeugd-) zorg en procedures rondom zorgtoewijzing
 • Kennis van, en affiniteit met de doelgroepen
 • Kennis van voorlichting, sociaal juridische dienstverlening, wet- en regelgeving met betrekking tot cliëntenrechten
 • Het (methodisch) kunnen analyseren en structureren van een complexe hulpvraag
 • Het signaleren van structurele aandachtspunten op basis van individuele casuïstiek
 • In staat zijn zelfstandig te werken, reflecteren op en leren van ervaringen
 • Sociaal vaardig, klantgericht, assertief, stressbestendig en flexibel
 • Luistervaardig om vertrouwen bij de cliënt te wekken en hem/haar te motiveren tot het nemen van eigen regie
 • Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig
 • Integriteit met het omgaan van vertrouwelijke informatie
 • Relevante praktijkervaring in soortgelijke functie.

Bijzonderheden

 • We zoeken iemand die zich prettig voelt bij veel verantwoordelijkheid, goed kan schakelen tussen verschillende niveaus en taken en de baan pro-actief invult;
 • Er wordt flexibiliteit verwacht ten aanzien van de verdeling van de wekelijkse werkuren. Beschikbaarheid om 1 à 2 avonden per week te kunnen werken i.v.m. bezoeken aan instellingen. Het takenpakket kan per periode worden aangepast;
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan 3 maanden) is een vereiste;
 • Beschikking over een rijbewijs en auto.

De functie is ingeschaald volgens CAO Welzijn, maximaal schaal 8. Het betreft een dienstverband tot en met 31-12-2019. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herma Kooke (coördinator) e-mail: kooke@zorgbelang-fryslan.nl of telefonisch via 085 4832433.

Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u tot en met 5 februari 2019 (bij voorkeur per email) richten aan Herma Kooke, via secretariaat@zorgbelang-fryslan.nl of Zorgbelang Fryslân, K.R. Poststraat 70-72, 8441 ER in Heerenveen. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 8 februari 2019.