Vacatures

Van tijd tot tijd heeft Zorgbelang vacatures. Die worden op deze pagina gepubliceerd. Zie onderaan de pagina voor meer vacatures van Zorgbelang. 

 

Zorgbelang Fryslân zoekt per direct:

 

Vertrouwenspersoon Jeugd/Sociaal Domein

voor 24 - 28 uur per week

tot 31 december 2018

Zorgbelang Fryslân zet zich in om de zorg in de provincie  te verbeteren. Dat doen wij voor en samen met Friese zorggebruikers. Hun ervaringen met de Friese zorg staan namelijk centraal en vormen de basis voor verbeteringen. Samen met zorgorganisaties en gemeenten kijken wij, vanuit cliëntperspectief, op welke manier zorg beter vormgegeven kan worden.

Ook kunnen zorggebruikers voor individuele ondersteuning bij ons terecht als zij vragen of klachten hebben over de zorg. Daarnaast staan we continu in verbinding met Friese zorgorganisaties, de financiers van de Friese zorg en de ruim 90 patiëntenverenigingen die er in Friesland actief zijn.

Voor dit team vertrouwenspersonen zijn wij op zoek naar een collega die als vertrouwenspersoon Jeugd/Sociaal Domein (24 – 28 uur) wil werken.

Algemeen

Binnen het Adviespunt Zorgbelang werken individueel belangenbehartigers met ieder een eigen specialisatie. Daarbij gaat het om vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, een klachtenfunctionaris ouderenzorg en cliëntondersteuners voor gemeenten en de Wet langdurige zorg. We zoeken uitbreiding van het team met een vertrouwenspersoon voor jeugdhulp en het sociaal domein.

Doel van de functie

Het op verzoek van cliënten verstrekken van informatie en advies over de rechten en de rechtspositie van cliënten in zorg en welzijn. Het ondersteunen bij het formuleren, indienen en de behandeling van klachten en/of het wegnemen van communicatieproblemen die in het contact tussen hulpverlener en cliënt zijn ontstaan, zodat de hulpverlening weer doorgang kan vinden.

Taken zijn onder meer:

 • het bieden van een luisterend oor en het geven van advies over hoe de cliënt in eerste  instantie zelf met zijn onvrede/klacht verder kan;
 • het geven van advies en informatie aan cliënten en andere belanghebbenden  over de rechten en de rechtspositie;
 • het voeren van gesprekken met cliënten, de behandelende hulpverleners en andere medewerkers om de ingebrachte kwesties, knelpunten en problematiek tot een oplossing te brengen;
 • het bewaken van de procedurele afhandeling van eventuele klachten en het begeleiden van het (vervolg)traject naar de klachtencommissie/tuchtcollege;
 • het signaleren van door cliënten ervaren knelpunten;
 • het geven van voorlichting over de functie aan groepen (belanghebbenden, cliëntenraden, medewerkers).
 • het onderhouden van voor de functie noodzakelijke contacten, o.a. met financiers en aanbieders. NB: de vertrouwenspersoon neemt geen contact op met de hulpverlener of de aanbieder zonder toestemming van de cliënt en geeft ook geen oordeel over de klacht.

Functie-eisen:

 • HBO-opleiding (sociaal juridische dienstverlening of vergelijkbaar);
 • affiniteit met en kennis van de wet- en regelgeving op het  gebied van zorg en welzijn;
 • klantgerichte sociale vaardigheden en het kundig toepassen van conflicthantering en bespreken van en ondersteunen bij geschillen;
 • niet (recent) in dienst (geweest) bij een in het kader van de Jeugdwet door Friese gemeenten gecontracteerde instelling/instantie/praktijk.

Bijzonderheden

 • vereist: flexibiliteit ten aanzien van de verdeling van de wekelijkse werkuren. Beschikbaarheid om 1 à 2 avonden per week te kunnen werken ivm. bezoeken aan instellingen. Het takenpakket kan per periode worden aangepast;
 • vereist: een Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan 3 maanden);
 • bij voorkeur: beschikking over een rijbewijs en auto.

De functie is ingeschaald volgens CAO Welzijn, maximaal schaal 8. Het betreft een tijdelijk dienstverband tot 31-12-2018, met mogelijkheid tot verlenging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fransiska Mast (manager) e-mail: mast@zorgbelang-fryslan.nl of telefonisch via 085 4832433.

Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u tot 29 januari 2018 (bij voorkeur per email) richten aan Fransiska Mast, manager, via secretariaat@zorgbelang-fryslan.nl of Zorgbelang Fryslân, K.R. Poststraat 70-72, 8441 ER in Heerenveen.

 

Overige vacatures