De vitaliteitsalliantie in beweging over voeding

Vitaliteitsalliantie organiseerde haar tweede vitaliteitstreffen in 2018 voor alle organisaties die samen een beweging op gang brengen om vitaliteit en gezond leven leuker en makkelijker te maken, voor alle inwoners van Friesland. Hier volgt een verslag van deze vitale bijeenkomst.

Op woensdag 6 juni is de alliantie weer bijeengekomen in een interactieve netwerkbijeenkomst. De netwerkbijeenkomst is georganiseerd door de ambitieduwers Sport Friesland, Zorgbelang Fryslân, GGD Friesland, De Friesland Zorgverzekeraar en ROS Friesland. Met boeiende sprekers zoals Jon Brouwers Huisarts (leefstijlarts) in Bakkeveen, Louise Dekker onderzoeker bij het UMCG en Herma Kooke accountmanager Zorgbelang Fryslân.

Esther de Vrij opent op haar verjaardag de bijeenkomst met een terugblik en herhaling waarvoor de Vitaliteitsalliantie staat:
Vitale mensen hebben meer plezier in hun werk en dagelijkse bezigheden, presteren beter en zijn minder vaak ziek. Wij een beweging op gang om vitaliteit en gezond leven leuker en makkelijker te maken, voor alle inwoners van Friesland.

Jon Brouwers vertelt over haar passie om als huisarts mensen langer gezonder te laten leven door hun leefstijl adviezen te geven. In 2015 begonnen met het opstarten hiervan. Geheel op vrijwillige basis werkt de huisarts aan een 'man made bluezone'. Kleine stappen hebben geleid tot meerdere mooie projecten die vitaliteit bevorderend werken voor alle burgers in Bakkeveen. De huisarts is altijd nog op zoek naar financiële ondersteuning om haar missie waarheid te maken.

Louise Dekker is bijgestaan door Professor Gerjan Navis tijdens haar presentatie over het onderzoek Sun in Fryslân. Met dit onderzoek ontwikkelen ze expertise en formuleren empirische onderbouwing voor toekomstige interventies ten behoeve van gezonder ouder worden in de regio Fryslân, maar ook daarbuiten. In haar presentatie maakte ze, door het gebruik van kaarten van Noord Nederland (=geomapping), onder andere inzichtelijk welke voedingspatronen in welk gebied aangehouden worden en de regionale patronen leefstijl en gezondheid. De resultaten kunnen gebruikt worden bij interventies in gezondheid.

Tijdens de netwerkcarrousel was het een kakafonie van stemmen die met elkaar haakjes aan het vinden waren om de samenwerking aan te gaan en de beweging die de alliantie in gang heeft gezet om de Friese burgers vitaler te maken groter te maken.

Herma Kooke vertelt over de opbrengsten voor Friesland vanuit twee projecten:

  1. Goed Gevoed Ouder Worden in Fryslân en
  2. De smaak te pakken krije.

Er is een receptenboek verschenen met verhalen van vroeger en Friese streekgerechten, op basis van smaaksturing. Hierbij is een katern met informatie voor professionals vrij verkrijgbaar (via www.zorgbelang-fryslan.nl/desmaak). Vanuit 'Goed Gevoed Ouder Worden' is een toegankelijke informatiebrochure voor ouderen gemaakt. Op www.goedgevoedouderworden.nl zijn specifieke Friese pagina's toegevoegd.

Ten slotte had Anne Jochum de Vries, directeur van Sport Friesland de eer en het genoegen drie nieuwe alliantiepartijen toe te laten treden door het manifest te laten ondertekenen: Zuid Oost Zorg, Van Hall Larenstein en de Friese Milieu Federatie.

Hieronder wat foto's en video's van de bijeenkomst:

PHOTO-2018-06-06-14-15-44

Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie ondertekent het manifest.

PHOTO-2018-06-06-14-15-44 2

Esther Nederhof  van Hogeschool Van Hall Larenstein ook.

 

PHOTO-2018-06-06-14-15-44 3

En Michel Dijkman (Sûnenz) van Zuid Oostzorg.

PHOTO-2018-06-06-14-15-44 5

Herma Kooke over het project De smaak te pakken krije

PHOTO-2018-06-06-14-15-44 7

Actieve netwerkcarrousel

PHOTO-2018-06-06-14-15-44 4

Onderzoeker Louise Dekker van UMCG presenteert Sun in Fryslân.