Advies Samen naar een goed beleid

Advies samen naar een goed beleid

Zorg kan altijd beter 

Resultaat van ons advies: Samen naar een goed beleid

De gemeente weet wat er leeft onder haar inwoners met betrekking tot (actuele) thema’s op het gebied van het sociaal domein.

Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente

Omschrijving

Drie manieren om ervaringen van inwoners inzichtelijk te krijgen:

  1. Meldpunt: inwoners melden bij Zorgbelangervaringen op het gebied van aangedragen thema’s door de gemeente;
  2. Aanwezige ervaringskennis Zorgbelang: inventarisatie en bundeling van aanwezige ervaringskennis bij Zorgbelang op een door de gemeente aangedragen onderwerp;
  3. Cliëntervaringen ophalen bij inwoners: Zorgbelang benadert inwoners met vragen met betrekking tot aangedragen onderwerpen door gemeente.

Doel

Weten wat er leeft onder inwoners met betrekking tot thema’s op het gebied van het sociaal domein, zodat het beleid van de gemeente hierop aansluit.

Doorlooptijd

Afhankelijk van de vraag en gekozen aanpak. Van 3 weken (inventarisatie) tot 3 maanden (meldpunt).

Kostenopbouw

Maatwerk

Dit advies is gericht op:

√ Beleidsevaluatie
√ Resultaatgebied: beleidsinformatie ervaren kwaliteit van leven

photo-1508834564032-1fcbfcbc2834

Vragen of een afspraak?

Bel of mail het secretariaat:

085 4 832 433
secretariaat@zorgbelang-fryslan.nl

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l