Samen Positief Gezond

Gesprekstafels voor mensen met COPD

In de Friese dorpen Makkum en Heeg werkten mensen met COPD samen aan hun gezondheid en welzijn. Dit gebeurde in het project 'Samen Positief Gezond'. Het initiatief, geleid door Zorgbelang Fryslân, is gebaseerd op het concept van Positieve Gezondheid. Dit is een brede benadering van gezondheid, waarbij je niet alleen naar de ziekte of de aandoening, maar vooral naar wat nog wèl kan. Experts, zorgprofessionals,  vrijwilligers en ervaringsdeskundigen  waren nauw betrokken bij Samen Positief Gezond.

Verbindingen leggen
Door gelijkwaardige verbindingen te leggen tussen patiënten en professionals werkten we samen om op andere manier om naar gezondheid te kijken. Een belangrijk doel van het project was om het Longpunt te versterken en de (her)opbouw van het netwerk rondom mensen met COPD mogelijk maken, zodat meer mensen kennis kunnen maken met de principes van Positieve Gezondheid.

Samen Positief Gezond is gefinancierd met subsidie vanuit het programma 'Voor Elkaar' van ZonMw.

Interesse?
Download de PDF met onze methodiek of lees meer over het project in Samen Positief gezond. Gesprekstafels voor mensen met COPD of stuur een e-mail naar Mieke Bos.

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l