Gemeenten

Zorg kan altijd beter

Samen met gemeenten

Zorg kan altijd beter. En daarom werkt Zorgbelang Fryslân aan verbeteringen van de zorg in de provincie. De ervaringen van de inwoners van de Friese gemeenten staan daarbij centraal.
Dit cliëntperspectief gebruiken we om samen met gemeenten te kijken hoe de zorg zo goed mogelijk georganiseerd en uitgevoerd kan worden.

Wij doen daarvoor veel onderzoek naar ervaringen en vragen naar verbetersuggesties. Verder geven we informatie en advies aan individuele zorggebruikers.

Op de hoogte blijven?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Menukaart: alle producten op een rij

Wij helpen graag de zorg voor de inwoners van uw gemeente nog verder te verbeteren. Met de 'Menukaart Gemeenten' hebben wij al onze diensten op een rij gezet. Of liever gezegd: in een matrix.

De menukaart toont een overzicht van ons aanbod ingedeeld naar uw beleidsfasering (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) en naar uw mogelijke doel bijvoorbeeld:

  • Versterken cliëntparticipatie en medezeggenschap of
  • Individuele ondersteuning of
  • Beleidsinformatie ervaren kwaliteit van zorg.

Met welk doel gaan wij samen aan de slag?

Door te klikken op de oranje informatierondjes in de menukaart, ziet u wat er mogelijk is (er opent zich een nieuwe pagina). U kunt ook verder lezen onder de menukaart en het gehele aanbod bekijken.

pexels-photo-831012

Menukaart Gemeenten

Hier ziet u de menukaart met ons productaanbod ingedeeld naar de beleidsfasering (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) en naar uw mogelijke doel:

Menukaartgemeenten

Hoe kunnen wij helpen de zorg te verbeteren?

1 Versterken burgerparticipatie & medezeggenschap

Om de burgerparticipatie en de medezeggenschap te vergroten op het gebied van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering bieden wij diverse trainingen aan.


2 Individuele ondersteuning
burgers in het sociaal domein

Om burgers individueel te ondersteunen op het gebied van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering bieden wij zes mogelijkheden van ondersteuning en trainingen. De vormen van individuele ondersteuning bieden daarnaast ook input voor kwaliteitsverbetering op basis van de thematische rapportage van de verkregen signalen.

Training en vraagbaak

Vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO) sociaal domein

√ Beleidsvoorbereiding 
De vrijwillige OCO is goed opgeleid en de gemeente voldoet met de inzet van de vrijwillige OCO aan de wettelijke eis voor inwoners om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. 

Training

Werken vanuit cliëntenperspectief

√ Beleidsvoorbereiding
Deze training leert gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid en aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt. 

Second opinion

Tweede Keukentafelgesprek

√ Beleidsuitvoering
De client wordt met dit gesprek niet alleen ondersteund bij de toegang tot het sociaal domein maar ook ondersteund bij het gebruik van de zorg. 

Ondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein

√ Beleidsuitvoering 
Burgers kunnen met vragen, problemen en klachten met betrekking tot het sociaal domein (Wmo, Participtiewet en Jeugdwet) terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuner. 

Ondersteuning

Cliëntvertrouwenspersoon Jeugdhulp

√ Beleidsuitvoering 
Inwoners met vragen en klachten over de jeugdhulp krijgen informatie, advies en ondersteuning van een vertrouwenspersoon. 

Ondersteuning

Helpdesk

√ Beleidsuitvoering
Burgers met vragen en klachten over het sociaal domein en zorggerelateerde onderwerpen (Wlz en Zvw) worden geïnformeerd, geadviseerd en/of doorverwezen. 

3 Beleidsinformatie
ervaren kwaliteit van leven

Om burgers individueel te ondersteunen op het gebied van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering bieden wij zes mogelijkheden van ondersteuning en trainingen. De vormen van individuele ondersteuning bieden daarnaast ook input voor kwaliteitsverbetering op basis van de thematische rapportage van de verkregen signalen.

Advies & onderzoek

Samen naar een goed beleid

√ Beleidsevaluatie 
De gemeente weet wat er leeft onder haar inwoners met betrekking tot een specifiek thema op het gebied van het sociaal domein zodat het beleid van de gemeente hier kan op aansluiten. 

Onderzoek

Cliëntervaringsonderzoeken sociaal domein

√ Beleidsevaluatie
Het uitvoeren van diverse cliëntervaringsonderzoeken binnen het sociaal domein met als doel: betere zorg aan bewoners. 

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Programma

'Mijn kwaliteit van leven'

√ Beleidsvoorbereiding
Landelijk wordt de kwaliteit van leven gemeten. Bekijk de uitkomsten van de meting per provincie en gemeente. Hoe staat uw gemeente ervoor?

Startcursus

Vitaliteit en positieve gezondheid

√ Beleidsvoorbereiding
In deze cursus leren de deelnemers de pijlers van positieve gezondheid en hoe dit geïntegreerd kan worden in de manier van werken met cliënten van de gemeente. 

"Er wordt op constructieve wijze samengewerkt om vorm te geven aan het kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de wijkteams. De samenwerking met Zorgbelang ervaar ik als zeer positief."

Henri de Boer
Amaryllis

Contact

Vragen over ons aanbod? Of tijd om er over met elkaar in gesprek te gaan?
Laat uw gegevens achter en wij nemen snel contact op:

Invalid Email
Invalid Number

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer daarover leest u in onze Privacyverklaring

Vragen of een afspraak?

Bel of mail het secretariaat:

085 4 832 433
secretariaat@zorgbelang-fryslan.nl

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l