Over Zorgbelang Fryslân

Missie: zorg kan altijd beter 
Zorgbelang Fryslân zet zich in om de zorg in de provincie te verbeteren. Dat doen wij voor en samen met Friese zorggebruikers. Hun ervaringen met de Friese zorg staan namelijk centraal en vormen de basis voor verbeteringen.


Perspecief vanuit klant

Samen met zorgorganisaties en gemeenten kijken wij, vanuit cliëntperspectief, op welke manier zorg beter vormgegeven kan worden. Vanuit cliëntperspectief denken wij met hen mee om de zorg zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren.


Ervaring

Doordat wij al decennia lang actief zijn in het Friese zorglandschap, kennen wij de zorg in Friesland als geen ander. Wij weten hoe de zorg in Friesland is georganiseerd, hoe Friese zorgorganisaties samenwerken en wat Friese zorggebruikers (en hun vertegenwoordigers) belangrijk vinden. Dat weten wij doordat we veel onderzoek doen naar ervaringen van cliënten en hun verbetersuggesties.


Concreet: individuele ondersteuning

Ook kunnen zorggebruikers voor individuele ondersteuning bij ons terecht als zij vragen of klachten hebben over de zorg.


In verbinding

Daarnaast staan we continu in verbinding met Friese zorgorganisaties, de financiers van de Friese zorg en de ruim 90 patiëntenverenigingen die er in Friesland actief zijn.


Kwaliteit

Doordat wij inzichten in (landelijke en Friese) cliëntervaringen en specifieke kennis over de Friese zorgsector verzamelen en delen, helpen wij zorgorganisaties en gemeenten om hun kwaliteit te verbeteren. Daarmee werken wij continu aan het verbeteren van de zorg in heel Friesland.

Ons team

Ons team bestaat uit een groep enthousiaste en gedreven mensen.

LogoMakr_0An5kD

Anita Dingemans

Vertrouwenspersoon Jeugd voor ouders en verzorgers
085 4 832 432 of mail 

 

LogoMakr_0An5kD

Antsje Boersma

Klachtenfunctionaris 
085 4 832 433 of mail 

 

arjan

Arjan Rozema

Projectleider onderzoek
085 4 832 433 of mail 

LogoMakr_0An5kD

Cato de Vries

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp
085 4 832 432 of mail 

LogoMakr_0An5kD

Dineke Kronemeijer

Klachtenfunctionaris
085 4 832 433 of mail

LogoMakr_0An5kD

Eize Hoekstra

Financiën 
085 4 832 433 of mail 

esther

Esther de Vrij

Directeur, bestuurder
085 4 832 433 of mail 

K7FGUxAb_400x400

Fokje de Vries

Management assissent
085 4 832 433 of mail

werkt niet op:
woensdag

fransiska

Fransiska Mast

Accountmanager gemeenten
085 4 832 433 of mail 

harriet

Harriët Hollander

Accountmanager zorgverzekeraars & ziekenhuizen
085 4 832 422 of 06 29 62 10 91 of mail 

henriette-a

Henriëtte Bleumink

Accountmanager ziekenhuizen
085 4 832 433 of mail 

herma-a

Herma Kooke

Accountmanager VVT &
Zorgbelang Academie

085 4 832 433 of mail 

LogoMakr_0An5kD

Marieke Hallegraeff

Vertrouwenspersoon ouders/verzorgers/ Vertrouwenspersoon WMO/OCO sociaal domein
085 4 832 432 of mail 

LogoMakr_0An5kD

Marleen de Jonge

OCO WLZ
Vertrouwenspersoon Jeugdhulp en ouders/verzorgers
085 4 832 432 of mail 

2672482c-5c35-4d35-a9ed-c9a6a2dbcdb5

Matthijs Sikkes

 Medewerker
085 4 832 433 of mail

LogoMakr_0An5kD

Silvia Reckers

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp
085 4 832 432 of mail 

Raad van Toezicht

Zorgbelang Fryslân heeft de vereniging als rechstvorm. Lid van de vereniging Zorgbelang kunnen zijn: patiëntenverenigingen, ouderenbonden en organisaties van mensen met een beperking. De directeur/bestuurder geeft leiding aan zowel het bureau als aan de vereniging. Vanuit de lidorganisaties wordt een Raad van Toezicht gekozen. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan deze Raad.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Ankie Beenen, voorzitter
  • Meine Hofman, penningmeester (vice-voorzitter)
  • Gretha Slagter
  • SIeneke Goorhuis
  • Wim Sipma
  • Kees Joustra
  • vacature
pexels-photo-260689

Lidorganisaties

Lidorganisaties
Zorgbelang Fryslân is een vereniging van zo'n 70 aangesloten patiënten- en cliëntenverenigingen en ouderenbonden. De aangesloten verenigingen vormen de Algemene Ledenvergadering en kiezen het bestuur.

De lidorganisaties vormen de belangrijke achterban van Zorgbelang Fryslân en komen meerdere keren per jaar tijdens netwerkbijeenkomsten.

pexels-photo-573238

Publicaties

Diverse publicaties 
Zorgbelang Fryslân brengt veelvuldig publicaties uit zoals onderzoeken, folders en nieuwsbrieven.

Schermafbeelding 2018-03-18 om 12.26.46

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij doen erg ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden over ons bent. Dat horen wij graag van u:

2171830_s

Privacyreglement

Privacy

Zorgbelang Fryslân hecht aan een goed beheer van persoonlijke gegevens van onze cliënten. Uitgangspunt daarvoor is onze privacyverklaring en de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

pexels-photo-530024