Voor VVT

Zorg kan altijd beter

Samen met de sector VVT: verpleging, verzorging en thuiszorg

Zorg kan altijd beter. En daarom werkt Zorgbelang Fryslân aan verbeteringen van de zorg in de provincie. De ervaringen van de inwoners van de Friese gemeenten staan daarbij centraal. Dit cliëntperspectief gebruiken we om samen te kijken hoe de zorg zo goed mogelijk georganiseerd en uitgevoerd kan worden.

Wij doen daarvoor veel onderzoek naar ervaringen en vragen naar verbetersuggesties. Verder geven we informatie en advies aan individuele zorggebruikers. En we initiëren en ondersteunen we diverse projecten zoals bijvoorbeeld over goed gevoed ouder worden en dementie.

Op de hoogte blijven?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

"Ik pleit voor meer voorlichting over de vraag: wat is Alzheimer."

Tjeerd Faber 

Menukaart: alle producten op een rij

Wij helpen graag de zorg voor uw cliënten te verbeteren. Met de 'Menukaart VVT' hebben wij alle producten op een rij gezet. Of liever gezegd: in een matrix.

De menukaart geeft een overzicht van het aanbod ingedeeld naar uw beleidsfasering (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) en naar uw mogelijke doel bijvoorbeeld:

  • Versterken cliëntparticipatie en medezeggenschap of
  • Individuele ondersteuning of
  • Beleidsinformatie ervaren kwaliteit van zorg.

Met welk doel gaan wij samen aan de slag?

Door te klikken op de oranje informatierondjes in de menukaart, ziet u wat er mogelijk is (er opent zich een nieuwe pagina). U kunt ook verder lezen onder de menukaart en het gehele aanbod bekijken.

pexels-photo-612790

Menukaart VVT

Hier ziet u de menukaart met ons productaanbod ingedeeld naar de beleidsfasering (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) en naar uw mogelijke doel:

Hoe kunnen wij helpen de zorg te verbeteren?

1 Versterken cliëntparticipatie & medezeggenschap

Om de cliëntparticipatie en de medezeggenschap te vergroten bieden wij de volgende diensten aan onderverdeeld naar:

  • Beleidsvoorbereidend;
  • Beleidsuitvoerend.

Beleidsvoorbereidend aanbod van Zorgbelang:

Training

Versterking medezeggenschap

Draagvlak voor beleid ontstaat alleen als cliënten betrokken zijn bij beleidsvoorbereiding en de uitvoering ervan. Deze training geeft de cliëntenraad alle tools in handen. 

Advies

Samen naar een goed beleid

Dit advies helpt om te weten wat er leeft onder cliënten met betrekking tot onderwerpen op het gebied van kwaliteit van leven en zorg zodat het beleid hierop ontwikkeld kan worden. 

Adviestraject

Medezeggenschap en participatie op recept

Adviestraject op maat passend bij de lokale situatie en doelgroep om tot optimale medezeggenschap en participatie te komen.

Beleidsuitvoerend aanbod van Zorgbelang:

Training

Versterking medezeggenschap

Draagvlak voor beleid ontstaat alleen als cliënten betrokken zijn bij beleidsvoorbereiding en de uitvoering ervan. 

Ondersteuning

Onafhankelijke ondersteuning cliëntenraad

Doel is een nog sterkere cliënten-participatie voor uw organisatie.

Training

Werken vanuit cliëntperspectief

In deze training leren medewerkers optimaal gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van de cliënt. 

Cursus

Zorgwetgeving

Met deze cursus raken (kandidaat) leden van cliëntenraden op de hoogte van de belangrijkste zorgwetten: Wlz, Zvw en Wmo.  


2 Individuele ondersteuning

Om cliënten individueel te ondersteunen  bieden wij deze vier diensten aan op het gebied van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.

Ondersteuning

Klachtenfunctionaris

√ Beleidsuitvoering
Doel is om de positie van de cliënt te versterken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

Adviestraject

Klachtenmanagement

√ Beleidsvoorbereiding
Het klachtenmanagement wordt in kaart gebracht, verbeterd en getoetst aan het wettelijk kader en versterkt het lerend vermogen.

Ondersteuning

Cliëntvertrouwens-persoon

√ Beleidsuitvoering
Uw cliënten krijgen informatie, advies en ondersteuning bij vragen of klachten over de zorg die zij hebben ontvangen. 

Training

Werken vanuit cliëntperspectief

√ Beleidsuitvoering
In deze training leren medewerkers optimaal gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van de cliënt. 

Een klacht is een kans

Een klacht is een kans om het beter te doen. En wist u dat goed klachtenmanagement leidt tot trouwere klanten?
Volgens de wet was u al verantwoordelijk voor een goed systeem voor de melding en het leren van fouten, controle op de kwaliteit van medewerkers en het vermelden van incidenten in patiëntendossiers. Per 1 januari 2017 dient u bovendien te beschikken over een klachtenregeling welke door een representatieve cliëntorganisatie is vastgesteld en goedgekeurd. Daarnaast dient u gebruik te kunnen maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en draagt de wet u op u aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Zorgbelang Fryslân kan u hierbij helpen.


3 Beleidsinformatie ervaren kwaliteit van leven

Om organisaties te ondersteunen op het gebied van het ervaren van de kwaliteit van leven bieden wij drie diensten aan:

Startcursus

Vitaliteit en positieve gezondheid

√ Beleidsvoorbereiding
In deze cursus leren de deelnemers de pijlers van positieve gezondheid en hoe dit geïntegreerd kan worden in de manier van werken met cliënten. 

Advies en ondersteuning

Versterking samenzorg en regie

√ Beleidsuitvoering
Doel is de kwaliteiten van leven te verbeteren door het verbeteren van de samenwerking tussen cliënt, professional en informeel netwerk. 

Onderzoek

Cliëntervaringsonderzoeken

√ Beleidsevaluatie
Onderzoek biedt concrete oplossingen vanuit cliëntperspectief met innovatieve instrumenten hoe de organisatie het nog beter kan doen. 

Inspiratie: mogelijk ook interssant

cyclist-3202481__480

Seker en Sûn is hét samenwerkingsproject waar kennis over zorg en welzijn binnen de provincie Fryslân samenkomt. 

Seker en Sûn

potato-cook-pot-eat-45247

Een project om ondervoeding van ouderen tegen te gaan met tips & tricks en gesprekken. 

Goed gevoed ouder worden

cake-2246401_1280

Een project om ondervoeding bij ouderen tegen te gaan met een uniek receptenboek en advies voor smaakgestuurd koken.

De smaak te pakken krije

pexels-photo-347134

In de Vitaliteitsalliantie bundelen partners hun kennis en krachten om de missie te verwezenlijken: een vitale Fries.

Vitaliteitsalliantie

Dementietafel header

Zorgbelang Fryslân verbindt zich op meerder manieren aan dementie in Friesland bijvoorbeeld met het project dementietafel.

Dementie

coffee-desk-notes-workspace

Diverse cursussen en trainingen voor bijvoorbeeld: vrijwillige OCO's sociaal domein, leden van gebiedsteams, medezeggenschapsorganen, van patiënten- en cliëntenorganisaties. 

Academie

Contact

Vragen over ons aanbod? Of is het tijd om kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan?
Laat uw gegevens achter en wij nemen snel contact op:

Invalid Email
Invalid Number

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer daarover leest u in onze Privacyverklaring.

Vragen of een afspraak?

Nynke Wilbrink

Accountmanager VVT

085 4 832 433
wilbrink@zorgbelang-fryslan.nl

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l