Patiënten spreken zich uit

Zorg verbeteren met de verhalen van patiënten

240 Friese patiënten, burgers en ervaringsdeskundigen met een chronische aandoening en/of ouderen deelden met ons hun ervaringen (daterend uit maart 2020 tot en met oktober 2021) tijdens de coronapandemie.

Zorgbelang Fryslân ging in gesprek met patiëntvertegenwoordigers, Friese inwoners en zorgprofessionals over de betekenis van de opgetekende ervaringen en de mogelijke opties om zorgpraktijk en zorgbeleid te verbeteren. Het resultaat hiervan is een witboek met  23 beleidsadviezen om de zorg tijdens een pandemie te verbeteren.

In het Gouden Boek toetsen we de door ons gebruikte methode op bruikbaarheid voor de toekomst. We willen de methode Patiënten Spreken Zich Uit inzetten bij regionale zorgvraagstukken zoals het huisartsentekort, de wachtlijsten in diverse zorgsectoren en de acute zorg.

Download hier het Witboek Patiënten Spreken Zich Uit

 

Dit witboek bevat 23 beleidsadviezen, gericht aan partijen die tijdens de coronapandemie een belangrijke rol speelden in de zorg en rondom beleid en communicatie over corona. Inzet is om bij een nieuwe pandemie snel de juiste maatregelen toe te passen. Maar de aanbevelingen zijn ook van toepassing op mogelijke andere crisis die samenhangen met schaarste.

 

Download Witboek 23 beleidsadviezen om de zorg tijdens een pandemie te verbeteren

Download hier de groenboeken over ervaringen tijdens corona

Zelfstandig wonenden vertellen over hun ervaringen met familie en andere naasten, en de mate waarin zij door algemene coronamaatregelen werden beïnvloed.
Download Groenboek Ervaringen zelfstandig wonenden tijdens de coronapandemie

Bewoners van verpleeghuizen en hun mantelzorgers vertellen over sociale isolatie-maatregelen in relatie tot het instellingsmanagement.
Download Groenboek Ervaringen bewoners van verpleeghuizen tijdens de coronapandemie

Mensen met chronische aandoeningen of langdurige beperkingen vertellen over hun ervaringen met de Friese zorg- en hulpverlening.
Download Groenboek Ervaringen van mensen met chronische aandoeningen met zorgverleners tijdens de coronapandemie

Groenboeken PSZU

Download hier het Gouden Boek Patiënten Spreken Zich Uit

In het Gouden Boek toetsen we de door ons gebruikte methode op bruikbaarheid voor de toekomst.

In dit Gouden Boek toetsen we de door ons gebruikte methode van Patiënten Spreken Zich Uit op bruikbaarheid voor de toekomst en geven we 16 gouden tips voor het raadplegen van patiënten, cliënten en mantelzorgers bij vraagstukken over regionaal zorgpraktijk -en beleid.

Deze gouden tips gaan over alle fases van het onderzoeksproject: van voorbereiding, groenboekfase tot aan de witboekfase. We laten we zien welke dilemma’s we tegenkwamen en voor welke oplossingen we kozen. Vanuit deze overdenkingen komen we tot de 16 gouden tips.

Download nu het Gouden Boek 16 gouden tips voor raadpleging van burgers en patiënten

Over de gehanteerde methodologie bij het onderzoek Patienten Spreken Zich Uit
Download Groenboek Methodologie, Tellen en Vertellen

Financiering

De nationale onderzoeksinstantie ZonMw financiert Patiënten Spreken Zich Uit. Zij doet dat via een subsidieprogramma dat gericht is op het vinden van nieuwe wegen om patiënten bij gezondheidsbeleid te betrekken.

Vragen over Patiënten Spreken Zich Uit?

Stuur dan een e-mail naar info@zorgbelang-fryslan.nl


Dit project is mogelijk gemaakt door:

Logo 3 ZonmwRGB Def
Zorgbelangontoury

'Patiënten spreken zich uit' in de media

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l