Patiënten spreken zich uit

Deel uw verhaal en help mee om de zorg te verbeteren

Onder de noemer van ‘Patiënten Spreken zich uit’ vragen wij mensen/patiënten die hard geraakt zijn door de coronacrisis om hun ervaringen met ons te delen. Met als doel hiervan te leren en de zorg te verbeteren.

Bent u ouder dan 65 jaar of heeft u een chronische aandoening, beperking of psychische aandoening en woont u in Fryslân? Dan kunt uw ervaringen met corona via deze website anoniem met ons te delen.  Als mantelzorger kunt u de ervaringen van uw naaste met ons delen (mits uw naaste inwoner is van Fryslân). U kunt zich ook aanmelden voor een interview. Lees hier het persbericht over ‘Patiënten Spreken zich uit’.

Deel uw ervaringen tijdens de pandemie met ons

Alle ervaringen die met corona te maken hebben of daar het gevolg van zijn kunt u met ons delen.   Het is wel belangrijk dat het over uw eigen ervaringen gaat. Als u als mantelzorger deelneemt, moet het gaan over de ervaringen van uw naaste.  De impact van coronaregels op het dagelijkse leven, gevoelens van sociaal isolement, onzekerheid over het wel of niet doorgaan van reguliere zorg. Kiest u voor opname op een IC in geval van besmetting of niet? Vond u de communicatie rondom corona en alle regels toereikend? Ervaringen met deze of mogelijke andere thema's kunt u met ons delen.


Uw verhaal anoniem delen

U kunt uw verhaal anoniem met ons te delen via de website. Wanneer u het goed vindt dat wij contact met u opnemen voor mogelijke verdiepende vragen, dan kunt u uw gevens invullen. Als uw verhaal  meegenomen in het onderzoek, wordt deze uiteraard geanonimiseerd. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met uw persoonlijke informatie om.

 

Waarom dit onderzoek?

Zorg kan volgens ons altijd beter. Daarom willen wij lering trekken uit de ervaringen van de meest kwetsbare mensen tijdens de coronapandemie. Dat willen we doen door goed naar u te luisteren. Uw ervaringen, dat kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn, bundelen we in een groenboek.  Op basis daarvan stellen we een witboek op met beleidsvoorstellen en concrete handvatten om de zorg te verbeteren tijdens een pandemie. Hierover gaan we in gesprek met beleidsmakers, bestuurders van zorginstellingen, cliëntenraden en patiëntenverenigingen.


Zorgplatform Integrale Beleidsbeïnvloeding Fryslân

Voor de ontwikkeling van goed zorgbeleid is de inbreng van patiënten onmisbaar. 'Patiënten spreken zich uit' is de opmaat voor een provinciaal Zorgplatform waarbinnen diverse groepen burgers en patiënten geraadpleegd kunnen worden over thema’s die de zorg en het zorgbeleid raken. Met als doel om patiënten en burgers voor, tijdens en na de beleidsontwikkeling ruimte en mogelijkheden te bieden om invloed uit te oefenen op het zorgbeleid, voor tijdens en na de beleidsontwikkeling.


Twijfelt u over uw deelname of heeft u vragen?

Neem gerust telefonisch contact met ons op: 085 4832 433 of mail ons via patientensprekenzichuit@zorgbelang-fryslan.nl

U kunt uw ervaringen ook met ons delen via een interview, dat kan telefonisch of via beeldbellen. U kunt zich hiervoor aanmelden door te mailen naar: patientensprekenzichuit@zorgbelang-fryslan.nl. o.v.v. 'Interview Patiënten spreken zich uit'. Uiteraard gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om.

Website Patienten Spreken Zich Uit Oudere Enjongere
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l