Patiënten spreken zich uit

Zorg verbeteren met de verhalen van patiënten

240 Friezen deelden hun ervaringen tijdens de COVID-pandemie met het team van Patiënten Spreken Zich Uit van Zorgbelang Fryslân. Drie groenboeken met positieve, gemengde en negatieve ervaringen zijn het resultaat. In een vierde groenboek vertellen we over de methodologie die wij hanteerden. Komende maanden gaat Zorgbelang Fryslân met patiënten en zorgprofessionals in gesprek om lessen te trekken uit deze ervaringen.

Download hier de groenboeken Patiënten Spreken Zich Uit

Groenboek Ervaringen zelfstandig wonenden tijdens de coronapandemie
Zelfstandig wonenden vertellen over hun ervaringen met familie en andere naasten, en de mate waarin zij door algemene coronamaatregelen werden beïnvloed. Download

Groenboek Ervaringen bewoners van verpleeghuizen tijdens de coronapandemie
Bewoners van verpleeghuizen en hun mantelzorgers vertellen over sociale isolatie-maatregelen in relatie tot het instellingsmanagement. Download

Groenboek Ervaringen van mensen met chronische aandoeningen met zorgverleners tijdens de coronapandemie
Mensen met chronische aandoeningen of langdurige beperkingen vertellen over hun ervaringen met de Friese zorg- en hulpverlening Download

Groenboek Methodologie, Tellen en Vertellen
Over de gehanteerde methodologie bij het onderzoek Patienten Spreken Zich Uit Download

Groenboeken PSZU

Provinciaal Zorgplatform

Komende maanden gaan we in gesprek met patiëntvertegenwoordigers, Friese inwoners en zorgprofessionals over de betekenis van de opgetekende ervaringen in de groenboeken en mogelijke opties om zorgpraktijk en zorgbeleid te verbeteren. Deze publiceren we in een witboek. In het Gouden Boek toetsen we de door ons gebruikte methode op bruikbaarheid voor de toekomst. Doel is om te komen tot een provinciaal zorgplatform dat burgers kan raadplegen over diverse regionale zorgvraagstukken, zoals het huisartsentekort, de wachtlijsten in diverse zorgsectoren en acute zorg. We verwachten het witboek en het Gouden Boek medio 2022 uit te brengen.

Financiering

De nationale onderzoeksinstantie ZonMw financiert Patiënten Spreken Zich Uit. Zij doet dat via een subsidieprogramma dat gericht is op het vinden van nieuwe wegen om patiënten bij gezondheidsbeleid te betrekken.


Vragen over Patiënten Spreken Zich Uit?

Stuur dan een e-mail naar info@zorgbelang-fryslan.nl

 

Zorgbelangontoury

'Patiënten spreken zich uit' in de media

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l