Patiënten spreken zich uit

Zorg verbeteren met de verhalen van patiënten

Onder de noemer van ‘Patiënten Spreken zich uit’ vroegen wij afgelopen maanden mensen/patiënten met een chronische aandoening, beperking of psychische aandoening en vijfenzestigplussers om hun ervaringen tijdens de pandemie met ons te delen. Ook mantelzorgers konden hun verhaal bij ons kwijt. Ons doel is om van deze ervaringen  te leren en de zorg te verbeteren. Want zorg wordt beter wanneer patiënten daarin een stem hebben.

Wij zijn heel blij met alle reacties en danken iedereen die zijn/ haar verhaal met ons gedeeld heeft.

Ervaringen tijdens de pandemie

Alle ervaringen die met corona te maken hebben of daar het gevolg van zijn konden met ons gedeeld worden. Dat kon gaan over de impact van coronaregels op het dagelijkse leven, gevoelens van sociaal isolement, onzekerheid over het wel of niet doorgaan van reguliere zorg, de keuze voor opname op een IC in geval van besmetting of niet, de communicatie rondom de coronaregels.

 

Waarom dit onderzoek?

Zorg kan volgens ons altijd beter. Daarom willen wij lering trekken uit de ervaringen van de meest kwetsbare mensen tijdens de coronapandemie. Dat willen we doen door goed naar u te luisteren. Uw ervaringen, dat kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn, bundelen we in een groenboek.  Op basis daarvan stellen we een witboek op met beleidsvoorstellen en concrete handvatten om de zorg te verbeteren tijdens een pandemie. Hierover gaan we in gesprek met zorgprofessionals en de mensen /patiënten die het aangaat.


Zorgplatform Integrale Beleidsbeïnvloeding Fryslân

Voor de ontwikkeling van goed zorgbeleid is de inbreng van patiënten onmisbaar. 'Patiënten spreken zich uit' is de opmaat voor een provinciaal Zorgplatform waarbinnen diverse groepen burgers en patiënten geraadpleegd kunnen worden over thema’s die de zorg en het zorgbeleid raken. Met als doel om patiënten en burgers voor, tijdens en na de beleidsontwikkeling ruimte en mogelijkheden te bieden om invloed uit te oefenen op het zorgbeleid, voor tijdens en na de beleidsontwikkeling.


Benieuwd over de onderzoeksresultaten?

Wilt u de onderzoeksresultaten ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@zorgbelang-fryslan.nl

 

Zorgbelangontoury

'Patiënten spreken zich uit' in de media

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l