Patiënten spreken zich uit

De coronacrisis heeft vooral het leven van kwetsbare ouderen en mensen met een chronische aandoening hard geraakt. Om hen een stem te geven start Zorgbelang Fryslân het project ‘Patiënten Spreken zich uit’. We vragen zo’n 200 mensen om hun ervaringen tijdens de coronapandemie met ons te delen.


Met wie willen we in gesprek?

Met kwetsbare ouderen en mensen met een chronische aandoening en/of hun mantelzorgers.


Waarover willen we met u in gesprek?

We willen graag met u spreken over een of meerdere van onderstaande onderwerpen. U kunt zelf aangeven over welk thema of welke thema’s u met ons wil praten.


De vier thema’s:

1. Gevoelens van isolement en eenzaamheid
Geen bezoek mogen ontvangen, angst voor besmetting, in quarantaine moeten in verband met besmettingen in de instelling, contacten met familie via beeldbellen in plaats van ‘live’. Hoe heeft u dit alles ervaren en hoe ging u daarmee om?

2. Impact van de coronaregels op uw leven
Anderhalve meter afstand houden, een mondkapje dragen, thuisblijven, weinig bezoek kunnen ontvangen. Wat voor impact had het op uw leven om gebonden te zijn aan allerlei regels?

3. Kon reguliere zorg doorgaan of werd deze uitgesteld?
Kon de reguliere zorg waar u doorgaans een beroep op deed/doet, gewoon doorgaan, ondanks corona? Of werd zorg uitgesteld en gingen afspraken of behandelingen niet door? Wat betekende dat voor u?

4. Naar de IC of thuis sterven?
Heeft u gesprekken gevoerd met een arts en/of familie over wel of geen opname op de IC in het geval van een besmetting? Hoe heeft u dat ervaren?


Deel uw ervaringen tijdens de pandemie met ons

U kunt uw ervaringen met ons delen via een interview, dat kan telefonisch of via beeldbellen. U kunt zich hiervoor aanmelden door te mailen naar: patientensprekenzichuit@zorgbelang-fryslan.nl. Binnenkort heeft u ook de mogelijkheid om uw verhaal met ons te delen via de website. Uw verhaal wordt geanonimiseerd meegenomen in het onderzoek. Uiteraard gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om.

 

Waarom dit onderzoek?

Zorg kan volgens ons altijd beter. Daarom willen wij lering trekken uit de ervaringen van de meest kwetsbare mensen tijdens de coronapandemie. Dat willen we doen door goed naar u te luisteren. Uw ervaringen, dat kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn, bundelen we in een groenboek.  Op basis daarvan stellen we een witboek op met beleidsvoorstellen en concrete handvatten om de zorg te verbeteren tijdens een pandemie. Hierover gaan we in gesprek met beleidsmakers, bestuurders van zorginstellingen, cliëntenraden en patiëntenverenigingen.


Zorgplatform Integrale Beleidsbeïnvloeding Fryslân

Dat is de reden dat Zorgbelang Fryslân een zorgplatform wil opzetten voor provinciale integrale beleidsbeïnvloeding. Met als doel patiënten en burgers voor, tijdens en na de beleidsontwikkeling ruimte en mogelijkheden te bieden om hierop invloed uit te oefenen. We willen een structuur ontwikkelen waarbinnen we ouderen, mensen met een chronische aandoening, beperking of psychische problemen en hun mantelzorgers en familie daadwerkelijk kunnen betrekken bij de inrichting van de zorg.


Meer weten over ons onderzoek?

Mail ons gerust via patientensprekenzichuit@zorgbelang-fryslan.nl
of neem telefonisch contact met ons op: 085 4832 433

 

 

 

Foto bij persbericht onderzoek dementie
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l