Ouderen Spreken Zich Uit

Uitkomsten Ouderenraadpleging Fryslân

Afgelopen jaar deed Zorgbelang Fryslân onderzoek naar de toekomstverwachtingen van Friese ouderen tussen 55 en 75 jaar op het gebied van wonen, financiën, vrijetijdsbesteding en zorgbehoeften. Dat deden we opdracht van Zorgkantoor Friesland, de gemeenten en Friese ouderenzorgorganisaties. De resultaten nemen zij mee in de planvorming voor goede en toegankelijke ouderenzorg in Fryslân. Wij danken alle mensen die hun verhaal met ons gedeeld hebben heel hartelijk voor hun bijdrage!

De resultaten van het onderzoek vindt  u hier:


Over dit onderzoek:

De verhalen van ouderen zijn geanalyseerd en opgenomen in het Groenboek Ouderenraadpleging Fryslân. De resultaten uit het Groenboek werden besproken in focusgroepen met ervaringsdeskundigen (leden van ouderenbonden, ouderen die deelnamen aan het onderzoek, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties), zorgprofessionals en bestuurders. Op basis van de resultaten zijn samen met hen aanbevelingen en beleidsadviezen voor een duurzame ouderenzorg gemaakt. Deze zijn gepubliceerd in het Witboek Ouderenraadpleging Fryslân.

 

Waarom dit onderzoek?

De ouderenzorg komt ook in Fryslân onder druk te staan. Dit komt door een dubbele vergrijzing  (het aantal ouderen neemt toe en het aandeel 80-plussers hierbinnen neemt ook toe) en oplopende personeelstekorten.  Met het oog op deze ontwikkelingen formuleerde Zorgkantoor Friesland samen met Friese ouderenzorgorganisaties en gemeenten een toekomstvisie over ouderenzorg in 2030: de Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland. Deze toekomstvisie is eind vorig jaar opnieuw besproken in het Regioplan Friesland (onderdeel van het Integraal Zorg Akkoord). Daarin staat beschreven wat er nodig is om de gezondheidszorg in deze regio te waarborgen. Het Zorgkantoor Friesland en de Friese ouderenzorgorganisaties en gemeenten vroegen Zorgbelang Fryslân om te onderzoeken hoe ouderen zelf naar hun toekomst kijken.

 'Maar wat vinden ouderen zelf?'
Bert Bokma, zorginkoper Verpleging en Verzorging bij Zorgkantoor Friesland: ”We hebben een mooie visie geformuleerd. Maar de vraag is: sluit dit ook aan bij de mensen om wie het gaat? Wat verwachten ouderen zelf van hun toekomst? Kunnen en willen ze ondersteuning krijgen vanuit hun netwerk? Bereiden ze zich voor op hun toekomstige woonsituatie? Voor ons erg belangrijk om te weten. Want voor een goed ouderenbeleid is draagvlak nodig van de mensen om wie het gaat.”

 

Vervolgonderzoek: Vragenlijst Ouderen 75+
Afgelopen jaar deden we als Zorgbelang Fryslân al onderzoek naar de toekomstverwachtingen van Friese ouderen tussen 55 en 75 jaar. We willen ook graag inzicht krijgen in de ervaringen en verwachtingen van 75-plussers. We verwachten daarmee belangrijke input te kunnen leveren aan plannen voor toegankelijke ouderenzorg.
Bent u inwoner van Fryslân en 75 jaar of ouder? Dan nodigen we u uit om mee te aan ons onderzoek. We willen graag weten wat uw verwachtingen zijn op het gebied van op het gebied van wonen, financiën, vrijetijdsbesteding en mogelijke zorgbehoeften.   U kunt meedoen aan dit onderzoek door de vragen in deze vragenlijst te beantwoorden.

 

Zorgbelang Fryslân doet deze raadpleging op verzoek van de zorgverzekeraar, de Friese ouderenzorgorganisaties en Friese gemeenten:

Opdrachtgevers OSZU
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l