Jongerenparticipatie

Niet alleen meepraten, maar ook meebeslissen

Jongeren moeten écht mee kunnen beslissen, beoordelen en bepalen als het gaat om de kwaliteit
van zorg en welzijn. Daarvoor zet Zorgbelang FryslânJeugd zich in. Wij vinden het belangrijk om te
horen wat jongeren zelf te vertellen hebben. Want jongerenparticipatie gaat wat ons betreft verder
dan ‘adviseren’ en ‘raadplegen’. In het kader van doorontwikkeling ligt daar dan ook een kans. Met zorgaanbieders, gemeenten en provincie willen we verkennen wat nodig is om jongeren mee te laten praten én mee te laten beslissen.

Adviesvangers

Adviesvangers zijn jongeren die actief betrokken zijn bij jongerenparticipatie en het verzamelen van adviezen en meningen van hun leeftijdsgenoten. Onze getrainde Adviesvangers stimuleren hun leeftijdsgenoten om mee te denken, ideeën aan te dragen en hun mening te geven over diverse vraagstukken. Dit zorgt ervoor dat gemeenten en andere organisaties een beter inzicht krijgen in de opvattingen van jongeren over specifieke onderwerpen. Adviesvangers vormen een brug tussen jongeren en organisaties zoals gemeenten, instellingen en andere betrokken partijen.

Ons team van Adviesvangers bestaat uit zeven jongeren die zich richten op specifieke thema's. Organisaties, instellingen en gemeenten kunnen bij ons terecht voor gerichte vraagstukken en advies.

Als bestuurder of zorgprofessional ben je mogelijk geïnteresseerd in de mening van jongeren over bepaalde onderwerpen. Bij Adviesvangers helpen we je graag verder. Neem gerust contact met ons op en ontdek hoe onze Adviesvangers jou kunnen ondersteunen bij het betrekken van jongeren bij jouw vraagstukken.

Jongeren - en clientenraden

In zorginstellingen en gemeenten moeten jongeren hun stem kunnen laten horen. Dat kan via een
jongeren/cliëntenraad bij een jeugdzorginstelling of via jongerenraden bij gemeenten. In een aantal
zorginstellingen zit al een cliëntenraad en in een aantal gemeenten zit al een jongerenraad. Maar dat is nog lang niet overal het geval. Ben je bestuurder of zorgprofessional en vind je het belangrijk om jongeren een stem te geven binnen de gemeente of jeugdzorginstelling? Wij ondersteunen je graag bij het organiseren van een jongeren- of cliëntenraad.

 

Jongerenmanifest fân Fryslân

Zorgbelang wil samen met jongeren uit de gehele provincie hét Jongeren Manifest fân Fryslân
schrijven en presenteren aan beleidsmakers, zowel gemeentelijk als provinciaal. Het manifest wordt
ontworpen en ingevuld door jongeren zelf. Het manifest is een handvat ter verbetering van de zorg
voor iedere (jonge) burger van Fryslân. Wil jij meeschrijven aan het Jongerenmanifest fân Fryslân?
Meld je dan aan via onderstaande knop, stuur ons een DM via Instagram of bel met
Danique Voorthuijzen: 0628803848.

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l