Adviestraject klachtenmanagement

Adviestraject klachtenmanagement

Zorg kan altijd beter

Een klacht is een kans

Een klacht is een kans om het beter te doen. En wist u dat goed klachtenmanagement leidt tot trouwere klanten?
Volgens de wet was u al verantwoordelijk voor een goed systeem voor de melding en het leren van fouten, controle op de kwaliteit van medewerkers en het vermelden van incidenten in patiëntendossiers. Per 1 januari 2017 dient u bovendien te beschikken over een klachtenregeling welke door een representatieve cliëntorganisatie is vastgesteld en goedgekeurd. Daarnaast dient u gebruik te kunnen maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en draagt de wet u op u aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Zorgbelang Fryslân kan u helpen met uw klachtenmanagement.

Resultaat van dit adviestraject

  • De organisatie is ingericht om laagdrempelig klachten te ontvangen en op te lossen;
  • Klachten bieden kansen tot leren en verbeteren van kwaliteit van zorg;
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen rondom ondersteuning bij vertrouwelijke kwesties, vragen en klachten;
  • De klachtenregeling is getoetst vanuit cliëntperspectief, zoals de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) voorschrijft.

Doelgroep

Iedereen die in en bij de organisatie is betrokken (management en kwaliteit).

Omschrijving

De situatie rondom hoe er formeel en informeel met klachten wordt omgegaan binnen de organisatie wordt in kaart gebracht. Adviezen of mogelijkheden ter verbetering worden gedaan. Tevens wordt de klachtenregeling getoetst aan het wettelijk kader vanuit de Wkkgz vanuit cliëntperspectief.

Doel

  • Het versterken van de positie van de cliënt.
  • Verbetering van de kwaliteit van zorg.
  • Het versterken van het lerend vermogen van de organisatie

Doorlooptijd

Adviestraject, afhankelijk van specifieke vraag.

Kostenopbouw

Afhankelijk van de vraag.

Deze adviestraject is gericht op:

√ Beleidsvoorbereiding
√ Individuele ondersteuning

Vragen over dit traject?

Of wilt u kennismaken of een voorstel ontvangen, laat uw gegevens achter:

Invalid Email
Invalid Number

'De zorgaanbieder stelt de regeling vast in overeenstemming met een representatief te achten organisatie van cliënten.'

Artikel 13.2 Wkkgz

Informatie of vragen

Herma Kooke
Projectleider Zorgbelang Fryslân
085 4 832 432
kooke@zorgbelang-fryslan.nl

werkt op maandag t/m vrijdag

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l