Burgerpanel

Wat is het burgerpanel?

Iedere Fries maakt wel eens gebruik van zorg. Vaak vindt u iets van de zorg die u ontvangt. Of het nu gaat om de informatievoorziening, de bejegening, de bereikbaarheid of de manier waarop afspraken worden nagekomen. En misschien heeft u ook een mening over de ontwikkelingen in de zorg. Dan bent u dé persoon om deel te nemen aan ons panel.

Voor onderzoek & advies: uw mening is van waarde

Ons panel wordt gevormd door inwoners van Friesland. Zij vormen een belangrijk klankbord voor Zorgbelang Fryslân: wij vragen hen naar hun mening en ervaringen en nemen deze mee naar onze adviezen richting zorgverleners, gemeenten, zorgverzekeraars en politici. Die meningen en ervaringen halen we op door middel van (online) vragenlijsten of door een uitnodiging voor bijeenkomsten waar bepaalde thema’s worden besproken.

Wilt u ook invloed uitoefenen?

Hoe groter en meer divers ons panel is, hoe waardevoller de adviezen die we kunnen geven. Wilt u hier een bijdrage aan leveren? Meldt u zich dan hier aan. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs.

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Informatie of vragen 

085 4 832 433
info@zorgbelang-fryslan.nl

coffee-2608864__480
cyclist-3202481__480
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l