Cliëntervaringsonderzoeken sociaal domein

Cliëntervaringsonderzoeken sociaal domein

Zorg kan altijd beter

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek

 • De gemeente voldoet aan de richtlijnen voor wat betreft kwantitatieve en/of kwalitatieve (verplichte) cliëntervaringsonderzoeken, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
 • Op basis van ervaringen en cijfers op diverse onderwerpen komen tot stuurinformatie en verbetering.
 • Concrete oplossingen vanuit inwoners- perspectief met behulp van innovatieve instrumenten hoe de gemeente (het morgen) nog beter kan doen.

Doelgroep

Inwoners van de gemeente die te maken hebben met het sociaal domein.

Omschrijving

Het uitvoeren van diverse cliëntervarings- onderzoeken binnen het sociaal domein. Enkele voorbeelden van onderzoeksmethoden:

 • groepsmethodieken, waaronder focusgroep, panelgesprek met cliënten;
 • shadowing, de cliënt wordt door een medewerker van Zorgbelang gevolgd terwijl een dienst wordt afgenomen;
 • met ervaringsdeskundigen een bestaande situatie of een situatie uit het verleden analyseren.
 • met mogelijkheid om vergelijkingen te maken:
  1. opwijk/team/dorpniveau
  2. tussen effect en/of tevredenheid per voorziening
  3. tussen PGB/ZIN

Doel

Betere zorg aan inwoners.

Dit aanbod is gericht op:

√ Beleidsevaluatie
√ Resultaatgebied: beleidsinformatie ervaren kwaliteit van leven

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

"Er wordt op een constructieve wijze samengewerkt om vorm te geven aan het kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de wijkteams. De samenwerking met Zorgbelang ervaar ik als zeer positief."

Henri de Boer, Amaryllis

Doorlooptijd

De doorlooptijd varieert van een tot zes maanden, afhankelijk van de vraag.

Kostenopbouw

U ontvangt na de intake een voorstel.

pexels-photo-530024

Vragen of een afspraak?

Bel of mail het secretariaat:

085 4 832 433
secretariaat@zorgbelang-fryslan.nl

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l