Cliëntervaringsonderzoeken

Cliëntervaringsonderzoeken

Zorg kan altijd beter

Resultaat van clientervaringsonderzoeken

  • De organisatie voldoet aan de richtlijnen voor wat betreft kwantitatieve en/of kwalitatieve (verplichte) cliëntervaringsonderzoeken, volgens het kwaliteitskader verpleeghuiszorg;
  • Op basis van ervaringen en cijfers op diverse onderwerpen komen tot stuurinformatie en verbetering;
  • Concrete oplossingen vanuit cliëntperspectief met behulp van innovatieve instrumenten hoe de organisatie (het morgen) nog beter kan doen.

Doelgroep

De cliëntgroep van de organisatie

Omschrijving

Het uitvoeren van diverse cliëntervarings-
onderzoeken. Enkele voorbeelden van onderzoeksmethoden worden gebruikt zijn:

  • groepsmethodieken, waaronder focusgroepen, spiegelgesprek, panelgesprek met cliënten;
  • ‘shadowing’, de cliënt wordt door een medewerker van Zorgbelang gevolgd terwijl een dienst wordt afgenomen;
  • individuele interviews, al dan niet met rode loper.

Doel

Betere zorg aan de cliënten

Doorlooptijd

De doorlooptijd varieert afhankelijk van de vraag

Kostenopbouw

Maatwerk

Dit aanbod is gericht op:

√ Beleidsevaluatie
√ Resultaatgebied: beleidsinformatie ervaren kwaliteit van zorg

pexels-photo-530024
woman-hand-girl-glass

Informatie of vragen of een intakegesprek?

Arjan Rozema
Projectleider vanuit Zorgbelang Fryslân
085 4 832 432
rozema@zorgbelang-fryslan.nl

werkt op maandag t/m vrijdag

arjan
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l